تهيه نسخه فارسی پرسشنامه درجه بندی خود ارزیابی دانشجویان گفتاردرمانی در درمان اختلالات گفتار و زبان

مقدمه: ارزیابی عملکرد بالینی دانشجو دارای ابعاد مختلفی است: از نظر محتوا شامل بخش ارزیابی و درمان و از نظر اجرا، توسط سرپرست به صورت کتبی و شفاهی در طی آموزش بالینی و پس ازآن و خود ارزیابی توسط دانشجو. آنچه که در ایران رایج است، ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان توسط سرپرست بالینی و گاه برگزاری آزمون یا ارائه گزارش بالینی در پایان ترم صورت می­گیرد. ولی خود ارزیابی فراگیری بالینی دانشجویان گفتاردرمانی در واحدهای بالینی و کارآموزی­یشان انجام نمی­پذیرد. لذا هدف از این مطالعه تهيه نسخه فارسی پرسشنامه درجه بندی خود ارزیابی دانشجویان گفتاردرمانی در درمان اختلالات گفتار و زبان می باشد.

مقدمه: ارزیابی عملکرد بالینی دانشجو دارای ابعاد مختلفی است: از نظر محتوا شامل بخش ارزیابی و درمان و از نظر اجرا، توسط سرپرست به صورت کتبی و شفاهی در طی آموزش بالینی و پس ازآن و خود ارزیابی توسط دانشجو. آنچه که در ایران رایج است، ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان توسط سرپرست بالینی و گاه برگزاری آزمون یا ارائه گزارش بالینی در پایان ترم صورت می­گیرد. ولی خود ارزیابی فراگیری بالینی دانشجویان گفتاردرمانی در واحدهای بالینی و کارآموزی­یشان انجام نمی­پذیرد. لذا هدف از این مطالعه تهيه نسخه فارسی پرسشنامه درجه بندی خود ارزیابی دانشجویان گفتاردرمانی در درمان اختلالات گفتار و زبان می باشد.

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | 21:22  0 نظر   801 بازدید


تهيه نسخه فارسی پرسشنامه درجه بندی خود ارزیابی

دانشجویان گفتاردرمانی در درمان اختلالات گفتار و زبان

Questionnaire Development to self evaluation of clinical

competencies in treatment of speech and language disorders


واحد پشتیبانی - گروه علوم پزشکی.پژوهش ساوالان.. SELCO.IR

رشته دانشگاهی - گفتار درمانی


شناسه مقاله: 8796B22


از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم پزشکی، متن زیر را کلیک کنید:چکیده


زن، به عنوان نيمى از بشريت و عضوى جدى و غيرقابل چشم پوشى در كانون بزرگ جامعه انسانى و نيز به عنوان يكى از دو ركن پديدآورنده بنيان خانواده، در طول تاريخ، داورى هاى گوناگونى را نسبت به خود ديده است و شرايط بسيار ناهمگون و نامساعدى را پشت سر نهاده است. .نگاهى گذرا به تاريخ چنين مى نمايد كه زن در بيشتر مقاطع و در بيشتر جوامع ازنوعی محرومیت رنج برده است و حقوق انسانى او تحت سلطه و سيطره مردان و فرهنگ مردسالارى تضييع شده است. این مقاله با رويكردي تحليلي – توصيفي به بررسي حقوق زن در اسلام از ديدگاههاي مختلف با تکیه بر قرآن و کتب اربعه مي پردازد و در اين نوشتار سعي شده است حقوق زنان از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد و در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای شامل کتب و مقالات و اسناد استفاده شده است.


کلیدواژگان: پرسشنامه، خودارزیابی، درمان، اختلالات گفتار و زبان، روایی، پایایی


واحد پشتیبانی - گروه علوم پزشکی.پژوهش ساوالان..SELCO.IR

رشته دانشگاهی - گفتار درمانی


شناسه مقاله: 8796B22


از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم پزشکی، متن زیر را کلیک کنید:


منبع: پژوهش ساوالان.. SELCO.IRSELCO.IR

شرکت مطالعات و تحقیقات پژوهشیِ، «پژوهش ساوالان»..دیدگاه خود را بیان کنید