سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | 22:17   1    2647 


ورود به صفحه اصلی گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان..

نمونه کارهای موسسهنمونه کارهای پژوهش ساوالان..

به ضرس قاطع می توان گفت، برای هر پیش آمدی که مهم و قابل تامل به نظر می رسد. و آن چیزی است که در ادامه برنامه ریزی های محتمل انتظار وقوع اش را می کشید.

مفهومی بسیار حیاتی را باید همیشه دوران، در پستوی ذهن داشته باشیم، و همه کرده هایمان را بر مبنای آن پیش ببریم. و آن ” اعتماد ” است.

یعنی اعتماد در سپردن آخرین نسخه ویرایش نشده از کتاب یا اثر پژوهشی و مقاله علمی برای انجام امور ویرایه ای در آن از جانب ویراستاران پژوهش ساوالان.. و سایت سلکو.

پژوهش ساوالان.. با علم به همین واقعیت، گامی نیز افزون تر براداشته است تا خود را وفادار بر این مفهوم نشان دهد.

بدین ترتیب که اعتماد را در قالب و ظرفی مفهومی که ” جریان ساز ” اعتماد باشد، در پیش گرفته است. آن هم نه در پستوخانه چارت سازمانی پژوهش ساوالان.. و سایت سلکو.

مفهوم اعتماد و امر جریان سازی آن را آینه تمام نمای خویشتن گروه پژوهشی سلکو دانسته است.

مسیر پر تلألویی که با امید در سرانجام رساندن آن، روزهای خود را به گرمایی روشنی بخش یکی بعد از دیگری پشت سرگذارده و از دیر باز سرانجامی نیک برای آن متصور شده است.

هدف سایت تخصصی ویراستاری، ترجمه، تایپ، چاپ کتاب سلکو، تحقیق مبتنی بر امر پژوهش است.

این کار آنقدر توان فرسا است، که جز همیاری و همکاری دلسوزانه و متفکرانه گروه تحقیقاتی پژوهش ساوالان.. نه قابلیت به فعلیت رسیدن و نه فرصت تامل کردن بر مسیر جاری و ساری سلکو خواهد گذارد.

حضور اکنون شما، فی نفسه بارقه ای از امید را در دل تک تک گروه پژوهشی ما می افروزد، ابهت و کیفیت نهایی خدمات مورد ادعای گروه سلکو را در تعالی ممکن به منحصه ظهور خواهد رساند.

به پشتوانه این اعتماد و ” جریان سازی اعتماد”، که گروه پژوهشی سلکو، عنوان می کند، حال شما وارد بخشی شده اید که، تجلی آن اعتماد و این حضور را به روشنی تمام نشانگر شده است.

از گذر این اعتماد است که می توانید چاپ کتاب خود را به انتشارات ما بسپارید و از نخستین مرحله آن هیچ دغدغه را نداشته باشید.

مراحلی در چاپ یک کتاب می توان شمرد، عبارتند از:

تایپ، طراحی جلد، صفحه آرایی، ویراستاری، حتی ترجمه اثر، اخذ شابک و مجوز چاپ کتاب، دریافت فیپا و نهایتا صحافی و چاپ کتاب در تیراژ دلخواه

تمامی فعالیت هایی که تا بدین حال پژوهش ساوالان.. به سرانجام مقصود رسانده است، جملگی مبتنی بر اصول کاری از پیش طراحی شده است.

با آغاز پروژه، تمامی آن مراحل جزء به جزء، در اختیار ویراستار، یا مترجم و یا تایپیست و یا طراح جلد کتاب آن گروه قرار می گیرد.

در ادامه همین مسیر است که SELCO.IR برای هرچه امین تر شدن خود، نزد شما عزیز بزرگوار پاره ای از شرح خدمات خود را که در قالب پروِژه های ثبت سفارش شده در مجموعه پژوهش ساوالان.. و سایت سلکو تعریف پذیر هستند، تشریح می کند.

اعتماد و پشتبند آن، جریان اعتماد سازی ای که ادعایش را داریم تنها دلیل طراحی و تولید محتوای چنین صفحه ای را توجیه خواهد کرد.


ایرانیانی پاک نهاد چون شما، بواسطه ایمان و احساسی غوطه ور در آنچه ” توکل ” بر سبحان ا…، می نامیم؛

همواره، گام هایی استوار و با سینه ای برآمده که صف شکنان روزگاران کهن را در یاد و خاطرمان به روشنی آشکار می سازند، راست قامتان صحنه تاریخ اند.

آنکه نامی و نشانی دارد، درودمان را همواره نثارشان ساختیم؛

آنانی که هم، به گمنامی زاده شده و در بی خبری مطلق، گو اینکه خود نیز متوجه و آگاه به خدماتی که بر هم نوعان خویشتن خویش داشته باشند.

چه خاموش سربرآورده و چه افروزانه از میان ما پر کشیده و حتی تاریخ را خبر از این آمد و شد های بی منتشان نیز نساختند.

آری، شما اینانی هستید و خواهید بود که هیچ اندیشه ای جز ثمر بخشیدن به ریشه ی دوانیده بر قلب زمین ایران بزرگ، نداشته اید.

در سرفرازی آن از هیچ کرده ی به حق، توان خود را دریغ نخواهید کرد.

مادران ما پدران ما، بهشتیان برین اند. اثبات این مدعا پروراندن غیور اهلانی از جنس شیر زنانی چون شما و مردانی آهنین دژ، در صف شما خواهد بود.

این همه، نشان از ایرانی متمدن که رویای نخستین بودن در تمامی عرصه های اقتصادی،نظامی، فرهنگی و بویژه امر دانش را به واقعیت رسانده است.

تحقق این مهم را به زودی با شناساندن جایگاه خود بر فراز قله خودباوری در جهان، جشن خواهد گرفت.

ورود به صفحه اصلی گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان..