');

پژوهش و نشر سلکو

Accept Later,تحویل پروژه,چاپ مقاله

تحویل پروژه+چاپ مقاله+ Accept Later+چاپ فوری مقالات در ژورنال های اینترنشنال و ISIو ISC و بین المللی

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه
تحویل پروژه - چاپ مقاله - Accept Later

چاپ مقاله معماری ژورنال اسکوپوس Scopus

چاپ مقاله در حوزه علوم مهندسی از رشته معماری در مجلات و ژورنال های معتبر اسکوپوس Scopus و دریافت نامه پذیرش و اکسپت در بازه زمانی سه هفته تا سه ماه

20:57 | 14 / 9 / 1398

چاپ مقاله جغرافیا در مجلات ISI و Scopus

چاپ دو مقاله در حوزه علوم انسانی از رشته جغرافیا در مجلات و ژورنال های معتبر ISI و Scopus و دریافت نامه پذیرش در کمتر از یک ماه

22:54 | 12 / 9 / 1398

آقای شریف،میلاد : 8796D90

فاکتور: نویسنده/متقاضی/مترجم/ویراستاری/تایپیست. آقا/خانم: شریف،میلاد ؛ بدینوسیله اعلام می شود، موسسه پژوهش، ذیل شرکت پژوهش ساوالان از اعتماد صمیمانه شما بسیار سپاسگزار بوده و با آغاز این پروژه، اکنون مقاله چاپ شده و مقاله پذیرش شده -Accept Later - ، مرتبط به درخواست چاپ فوری مقاله، آماده بارگذاری می باشد. موسسه پژوهش، امیدوار است اعتماد صمیمانه شما دوست عزیز را برای همیشه داشته باشد. آرزوی ما، خوش وقتی برای متقاضیان گرامی خواهد بود.

16:36 | 4 / 10 / 1396

خانم ناصری سی سخت، ایران: ---/ 8796D39

اکتور: نویسنده/متقاضی/مترجم/ویراستاری/تایپیست. آقا/خانم: ناصری سی سخت، ایران؛ بدینوسیله اعلام می شود، موسسه پژوهش، ذیل شرکت پژوهش ساوالان از اعتماد صمیمانه شما بسیار سپاسگزار بوده و با آغاز این پروژه، اکنون مقاله چاپ شده و مقاله پذیرش شده -Accept Later - ، مرتبط به درخواست چاپ فوری مقاله، آماده بارگذاری می باشد. موسسه پژوهش، امیدوار است اعتماد صمیمانه شما دوست عزیز را برای همیشه داشته باشد. آرزوی ما، خوش وقتی برای متقاضیان گرامی خواهد بود.

16:34 | 4 / 10 / 1396