');

صفحه آرایی پایان نامه مدیریت بازرگانی

صفحه آرایی، ویراستاری و شیت بندی پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی با عنوان: بررسی و شناسایی عوامل جذب و نگهداری مشتری نمونه و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به آنها (مطالعه موردی: بانک قوامین غرب استان تهران)​

صفحه آرایی، ویراستاری و شیت بندی پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی با عنوان: بررسی و شناسایی عوامل جذب و نگهداری مشتری نمونه و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به آنها (مطالعه موردی: بانک قوامین غرب استان تهران)​

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

پنج‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ | 00:24  0 نظر   1775 بازدید


سایت موسسه صفحه آرایی، ویراستاری و شیت بندی پایان نامه مدیریت بازرگانیصفحه آرایی، ویراستاری و شیت بندی پایان نامه مدیریت بازرگانی

واحد آموزش- "پژوهش ساوالان.." WWW.SELCO.IR/ گروه علوم انسانی.

رشته دانشگاهی - مدیریت- بازرگانی

شناسه مقاله: 9867F00

Layout

Customer: www.selco.ir/userfiles/files/Servise/Layout/Applicant/9865F00/SELCO-IR-Layout-F-A418-8-8-4


فاکتور: نویسنده/متقاضی/مترجم/ویراستاری/تایپیست.
شرکت/آقای/خانم: ..؛ بدینوسیله اعلام می شود، موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان، ذیل دامنه اینترنتی Http://www.SELCO.IR، از اعتماد صمیمانه شما بسیار سپاسگزار بوده و در ادامه فرایند تقاضای مشخص و منتسب به سرکار خانم، اکنون پروژه مرتبط به درخواست صفحه آرایی پایان نامه، آماده بارگذاری است. پژوهش ساوالان، امیدوار است اعتماد صمیمانه شما دوست عزیز را برای همیشه داشته باشد. آرزوی ما، خوش وقتی برای متقاضیان گرامی خواهد بود.


عنوان پروژه: صفحه آرایی پایان نامه؛

بررسی و شناسایی عوامل جذب و نگهداری مشتری نمونه و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به آنها (مطالعه موردی: بانک قوامین غرب استان تهران)​

چکيده

هدف از اين تحقيق بررسی و شناسایی عوامل جذب و نگهداری مشتری نمونه و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به آنها (مطالعه موردی: بانک قوامین غرب استان تهران) می‌باشد. مطابق با هدف پژوهش به مرور مبانی نظری در رابطه با جذب مشتری، نگهداری مشتری و خدمات مشتری پرداخته و با استفاده از روش تحلیل محتوا و مدل‌سازی معادلات ساختاری به بررسی و شناسایی عوامل جذب و نگهداری مشتری نمونه و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به آنها پرداختیم. جامعه آماري در بخش کیفی شامل خبرگان صنعت بانکداری می‌باشد که تعداد آنها 10 نفر می‌باشد. جامعه آماري در بخش کمی مشتریان بانک قوامین غرب استان تهران بوده که تعداد آن‌ها نامحدود می‌باشد. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان-کرجسی تعداد 384 نفر در نظر گرفته شد كه این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مشخص شده‌اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در مرحله کیفی، مصاحبه نیم ساختار یافته و بحث گروهی بوده است و گردآوری داده ها در مرحله کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. جهت تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا و نرم افزار max-qda استفاده شد و جهت تحلیل داده های کمی ضمن استفاده از روش های توصیفی از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss و smart pls استفاده گردید. در این تحقیق ابتدا مولفه های اصلی و شاخص ها شناسایی شده و سپس الگو تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل دارای شش مولفه اصلی شامل محتوای ارزشمند، به‌اشتراک‌گذاری محتوا، محتوای مؤثر، موقعیت جغرافیایی، امکانات بانکی و مدیریت ارتباط مستمر با مشتری می‌باشد. همچنین نتایج اولویت بندی نشان داد مولفه امکانات بانکی دارای بیشترین رتبه و مولفه محتوای مؤثر دارای پایین ترین رتبه در افزایش سهم بازار می باشند.

واژه های کليدی: جذب مشتری- نگهداری مشتری - خدمات مشتری


Abstract

The purpose of this study was to investigate and identify sample attraction and retention factors and design a model for service delivery (Case Study: Qavamin Bank, West Tehran Province). According to the purpose of the study, we review the theoretical foundations of customer attraction, customer retention and customer service. Using content analysis and structural equation modeling, we investigate and identify sample attraction and retention factors and design a model for service delivery. . The statistical population in the qualitative sector consists of 10 experts in the banking industry. The statistical population was in the small part of customers of Qavamin Bank West Tehran, which had an unlimited number. The sample was 384 persons based on and were selected by simple random sampling. Data collection tools were qualitative, semi-structured interviews and group discussions. Data collection was done through a researcher-made questionnaire. Content-analysis method and max- software were used for qualitative data analysis. Structural equation modeling method using SPSS and smart software was used for quantitative data analysis. In this study, the main components and indicators were identified and then the pattern was confirmed. The results showed that the model has six main valuable content, content sharing, effective content, geographic location, banking facilities and continuous customer relationship management. effective content component had the lowest rank in increasing market share.

Keywords: Customer attraction - Customer service - Customer service.


1. مرحله نخست؛

 • اعلام آمادگی برای انجام کار صفحه آرایی و شیت بندی پایان نامه و فرمت بدهی به پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی بر حسب ساختار تعریف شده از دانشگاه محل تحصیل متقاضی، که طی پوشه ای مشخص، برای مجموعه شرکت صفحه آرایی و ویراستاری "پژوهش ساوالان.." و موسسه پژوهشی "سلکو"، در تهران ارسال کرده اند.
 • هماهنگی با یکی از صفحه آراهایی که نزد شرکت "پژوهش ساوالان.." و موسسه پژوهشی "سلکو"، رزومه صفحه آرایی و شیت بندی و تنظیم متون برای چاپ پایان نامه را داشتنند.
 • ارجاع پروژه به صفحه آرای منتخب موسسه سلکو.

2. مرحله دوم؛

 • تحویل پروژه در زمان مشخص شده به متقاضی، که اکنون از نشانی های گنجانده شده در همین صفحه- شکل مرتبط به "کلیک کنید"- قابل دسترسی است.

3. مرحله سوم؛

ایرادات وارده بر صفحه آرایی پایان نامه از جانب متقاضی، ارزیابی و موارد زیر در این اصلاحیه، جملگی لحاظ گشتند:

 • صفحه تقدیم در پایان نامه مدیریت گنجانده شد.
 • صفحه تقدیر در پایان نامه مدیریت گنجانده شد.
 • شماره پاورقی ها از شماره و عدد 1 آغاز و تا هر عدد در همان صفحه خاتمه گشته و از صفحه در صورت وجود هر گونه رفرنس پاورقی، مجددا از شماره نخست آغاز گشتند.
 • صفحه عنوان اضافه گردید.
 • صفحه مشخصات فارسی و انگلیسی پایان نامه مدیریت،اطلاعات و آرم و لوگوی دانشگاه، اطلاعات دانشجو و استاد راهنما و استاد مشاور و .. اضافه شد.
 • تنظیم صفحات پایان نامه انجام گشت.

3. مرحله چهارم؛

 • در صورت نیاز و بعد از تثبیت مراحل بالا، به اطلاع خواهد رسید.

​از بابت بارگذاری و دانلود پروژه، مرتبط به درخواست خدمات پژوهشی و شیت بندی و صفحه آرایی پایان نامه مدیریت بازرگانی​ / صفحه آرایی و ویراستاری پایان نامه، بر روی شکل های روبرو کلیک کنید.​

دانلود پروژه انجام شده: هر دو شکل مرتبط به دانلود فایل WORD -ورد- و PDF -پی دی اف-پروژه شما است.
..

واژه‌گان کلیدی صفحه: شیت بندی و صفحه آرایی پایان نامه مدیریت بازرگانی​ / صفحه آرایی و ویراستاری پایان نامه​​/ پایان نامه مدیریت


یادآوری:

در نظر داشته باشید، لینک های معرفی شده برای متقاضی، نهایتا تا 48 ساعت فعال خواهند بود.
برای صرفه جویی در زمان خود، الزاما در زمان تعیین شده اقدام به بارگذاری و دانلود لینک های معرفی شده نمایید.

امور سایت و پشتیبانی پژوهش ساوالان..

منبع: پژوهش ساوالان.. SELCO.IR


صفحه آرایی پایان نامه مدیریت بازرگانی - پژوهش ساوالان

www.selco.ir

صفحه آرایی، ویراستاری و شیت بندی پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی با عنوان: بررسی و شناسایی عوامل جذب و نگهداری مشتری نمونه و طراحی الگویی برای ارائه خدمات پژوهشی


صفحه ارایی (تنظیم) پایان نامه

irantypist.com

صفحه آرایی پایان نامه یا تنظیم پایان نامه به شیوه نامه دانشگاه یکی از خدمات شرکت ایران تایپیست می باشد. در صورتی که پایان نامه خود را نگارش نمودید و اساتید راهنما ...

جزییات تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه‎

پاراگراف بندی‎: ‎25 تومان

شماره صفحه‎: ‎25 تومان

تنظیم به قالب دانشگاه‎: ‎250 تومان


دستورالعمل نگارش و ويرايش پايان نامه ها - فرمت بندي صفحات

iranresearches.ir

دستورالعمل نگارش و ويرايش پايان نامه ها ( فرمت بندي صفحات پايان نامه) ... روي جلد همانند صفحه عنوان انگليسي مي باشد، اما تنها آرم دانشگاه صنعتي شريف در روي آن...


ویرایش و صفحه آرایی پایان نامه پروپوزال و پایان نامه

istgah.com

پروپوزال - پایان نامه - ویرایش و صفحه آرایی پایان نامه + پاورپوینت و صحافی ارائه ... گرایش بازرگانی بین المللی ... *پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی دریایی*


هزینه صفحه آرایی و تنظیم پایان نامه

daneshjoonline.net

جزییات تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه. هزینه به ازای هر صفحه استاندارد. هزینه تنظیم کامل پایان نامه بر اساس شیوه نامه دانشگاه. 600 تومان. مرتب نمودن متن. 25 تومان.

جزییات تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه‎: ‎هزینه به ...

پاراگراف بندی‎: ‎25 تومان

شماره صفحه‎: ‎25 تومان

فهرست نویسی اتومات‎: ‎150 تومان


دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﺎرش و ! ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ - دانشگاه تهران

caspian.ut.ac.ir

ﺻﻔﺤﻪ. 4. از. 40. -21. ﻋﻄﻒ. ﺟﻠﺪ .2. ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺤﺎت. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻏﺬ. A4. ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت دورو ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﻲ ﮔﺮدد. ﺣﺎﺷﻴﻪ ... ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻮﻛﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ. ” ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺟﺎع. دﻫﻲ و ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻜﻲ از وﻗﺖ. ﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤ. ﺖ.


صفحه آرایی پایان نامه و مقاله

hitarjome.com

تایپ، صفحه‏ آرایی، ویرایش; شماره گذاری صفحات طبق قوانین پایان نامه ... در صورت نیاز به ارتباط با مدیریت، ایمیل m.s.salehi1365@gmail.com در خدمت شما می باشد ...


صفحه‏ آرایی پایان نامه​ کارشناسی ارشد و دکتری

gsme.semnan.ac.ir

الزم است جلد پایان نامه از نوع گالینگور بوده و عناوین روی جلد. و پشت جلد به شکل زرکوب چاپ شوند. رنگ جلد پایان نامه برای رشته مدیریت. )کارآفرینی. ،. بازرگانی.


بارخوانی و ویرایش پایان نامه | چیدمان پایان نامه - مرکز ترجمه

itrans24.com

علاوه بر لزوم انجام چیدمان پایان نامه ( صفحه آرایی پایان نامه ) ، رعایت علائم نگارشی و غلط های املایی نیز یکی از ملزومات لازم برای ویرایش پایان نامه ارشد و رساله دکتری ...


صفحه آرایی پایان نامه مدیریت بازرگانی

dothesis.ir

پایان نامه مکانیک عمران برق کامپیوتر صنایع مدیریت ... ویرایش پایان نامه+صفحه آرایی پایان نامه+پاورپوینت ... انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی و بازاریابی


یک پیشنهاد خوب از بخش آموزش پژوهش ساوالان؛

همین حالا برای ثبت سفارش خدمات آنلاین پژوهش ساوالان و قیمت‌گذاری رایگان کلیک کنید.

تماس با کارشناسان پژوهش ساوالان: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ سامانه پیامکی: 5000203241 / تلگرام 88 16 839 0912

تماس مستقیم: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ 88 16 839 0912/ 56 07 574 0930 / بازرسی: 61 07 574 0930

قیمت‌گذاری و مشاوره به صورت رایگان است.


درباره خدمات آنلاین پژوهش ساوالان:

 • | پژوهش ساوالان | چاپ و پذیرش مقالات در ژورنال ها و مجلات تخصصی ISI،ISC و بین المللی

 • | پژوهش ساوالان | ترجمه تخصصی انگلیسی و فارسی - ترجمه فوری - ترجمه عربی

 • | پژوهش ساوالان | ویراستاری فوری نگارشی و محتوایی پروژه های سازمانی و دانشگاهی و عمومی

 • | پژوهش ساوالان | تایپ فوری فارسی و انگلیسی و لاتین و عربی و رسم اشکال و جداول و نمودار و ..


همین حالا برای ثبت سفارش خدمات آنلاین پژوهش ساوالان و قیمت‌گذاری رایگان کلیک کنید.

تماس با پژوهش ساوالان: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ سامانه پیامکی پژوهش ساوالان: 5000203241

مشاوره آنلاین تخصصی پروژه های پژوهشی و سازمانی و دانشگاهی


دیدگاه خود را بیان کنید