پژوهش ساوالان..

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه
فنی مهندسی

بررسی ویژه حرکت های سطح نیم‌سایه‌ی یک لکه ی خورشیدی در زوایای خورشید مرکزی متفاوت با استفاده از روش ردیابی همبستگی موضعی

لکه های خورشیدی، برجسته‌ترین جلوه¬ی میدان مغناطیسی خورشیدی در مقیاس بزرگ می‌باشند. در پژوهش حاضر به مطالعه¬ی میدان حرکت های سطحی (ویژه حرکت) در شیدسپهر نیم‌سایه یک لکه ی خورشیدی در سه زاویه خورشید مرکزی متفاوت می پردازیم. in penumbra of sunspot photosphere.Sunspots are outstanding manifestation of solar magnetic field in a large scale. The present study conducted on surface movement -special movementin in penumbra of sunspot photosphere

23:45 | 17 / 5 / 1395

SELCO.IR ارزیابی مدل های چرخه توسعه نرم افزار با استفاده رویکرد سلسله مراتبی

SELCO.IR ارزیابی مدل های چرخه توسعه نرم افزار با استفاده رویکرد سلسله مراتبی چکیده چرخه توسعه نرم افزار (SDLC) نشان دهنده یک فرآیند برای توسعه سیستمهای اطلاعات است. مدلهای گوناگونی برای توسعه نرم افزار وجود دارد که میتوانند استفاده شوند اما در بعضی از ویژگی ها نسبت به هم برتری ویا کهتری دارند. در این تحقیق با توسعه یک سلسله مراتبی توانستیم مدل توسعه نرم افزار پروژه خود را انتخاب کنیم. ابتدا با رویکرد مراتبی سطح بندی را انجام دادیم و سپس با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای پروژه مدل مورد نیاز پروژه برای توسعه را انتخاب نمودیم. بر اساس نتایج مدلهی چابکی بهترین مدل بود. کلمات کلیدی: توسعه نرم افزار؛ مدلهای چابکی؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ توسعه ترکیبی؛ توسعه سنتی

15:15 | 9 / 4 / 1395

SELCO.IR بررسی امکان سنتز چسب­ مخلوط در آب با استفاده از کوپلیمر استایرن- مالئیک انیدرید

در قرن بیستم چسب­های سنتزی که اغلب رزین­های پلیمری بودند جای چسب­های طبیعی را گرفتند. سنتز کوپلیمرها خواص جالبی به پلیمرها می­دهند، لذا در دهه­های اخیر سنتز چسب­های حاصل از کوپلیمرها شدیداً موردتوجه قرارگرفته است. در این تحقیق ابتدا کوپلیمر استایرن- مالئیک انیدرید سنتز شد و سپس به‌وسیله‌ی واکنش صابونی‌شدن در محیط آبی و واکنش استری شدن در محیط آلی، به چسب تبدیل شدند. در مرحله­ی بعد خواص چسب­های حاصل ازجمله تغییرات ویسکوزیته­ی آن‌ها نسبت به تغییرات دما و نسبت به تغییرات زمان، تأثیر ترکیب مونومری مواد اولیه در قدرت چسبندگی و ... موردمطالعه قرار گرفت. این چسب­ها دارای عمر بیشتر بوده و فاقد اثرات سوء زیست­محیطی می­باشند و ازنظر اقتصادی نیز تولید آن‌ها مقرون‌به‌صرفه است. این چسب­ها به علت داشتن قدرت چسبندگی متفاوت با همدیگر و نیز به سبب امکان تهیه­ی آن‌ها در حلال­های مختلف، می­توانند در محدوده­ی وسیعی به کار روند. واژگان کلیدی: استری شدن، صابونی‌شدن، استایرن، کوپلمیریزاسیون، چسب، مالئیک انیدرید، ویسکوزیته

19:29 | 4 / 4 / 1395
اخبار ویژه

SELCO.IR توسعه الگوریتم MINLAP بمنظور تخصیص بهینه خازن در شبکه‌های توزیع شعاعی

SELCO.IR توسعه الگوریتم MINLAP بمنظور تخصیص بهینه خازن در شبکه‌های توزیع شعاعی چکیده بمنظور به حد اقل رسانیدن ولتاژ از دست رفته و بهبود پروفایل ولتاژ در سیستمهای توزیع شعاعی از خازن استفاده می‌شود. مکان مناسب خازن بسیار مهم است زمانی که به حداقل رساندن تلفات توان سیستم و کل هزینه سرمایه گذاری مدنظر باشد. مساله مکانیابی خازن شامل یافتن جای مناسب و نسبت اندازه نصب و بانک خازن در سیستمهای توزیع است. در این مقاله یکک برنامه ریزی غیرخطی براساس عدد صحیح مختلط برای قرار دادن خازن در سیستمهای توزیع با هدف از بین رفتن کاهش قدرت و هزینه های سرمایه گذاری ارائه شد. روش پیشنهادی با روش PSO مقایسه شد و نتایج نشان داد که روش پیشنهادی قدرتمندتر است. کلیدواژگان: تخصیص بهینه خازن، MINLAP، سیستم توزیع

02:45 | 23 / 10 / 1393
اخبار ویژه

SELCO.IR تعيين ظرفيت و مكانيابي توليدات پراكنده در شبكه‌هاي توزيع با بار ديناميكي بوسيله الگوريتم كاوش باكتري

چكيده‌ - تعيين ظرفيت و مكانيابي منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع بعنوان يكي از روشهاي كاهش تلفات در بسياري از مقالات مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به افزايش علاقه مندي به استفاده از انرژيهاي نو در شبكه هاي توزيع، در اين مقاله شاخص‌هايي نظير بهبود پروفيل ولتاژ، بهبود شاخص پايداري ولتاژ و كاهش تلفات در قالب يك تابع چند هدفه بيان شده و با استفاده از الگوريتم جديد كاوش باكتري (BFA)مسئله غيرخطي تعيين ظرفيت و مكانيابي منابع توليد پراكنده بهينه سازي شده است و با الگوريتم‌هاي پر كاربرد ديگر همانند GA و PSO مورد مقايسه قرار گرفته است. همچنين از آنجائيكه بار شبكه دائماً در حال تغيير است و در نظر گرفتن شبكه با بار ثابت مي‌تواند منجر به از دست دادن نقاط بهينه اصلي شود لذا در اين مقاله مكان يابي و تعيين ظرفيت DG براي يك شبكه 33 شينه با بار ديناميکي ديناميكي انجام شده است. نتايج حاصل از مقايسه روش پيشنهادي بيانگر قابليت مناسب اين الگوريتم در بدست آوردن نقاط بهينه مسئله بهينه سازي توابع چند هدفه بوده و اهميت در نظر گرفتن بار ديناميكي براي شبكه مورد مطالعه كاملاً مشهود است. نمادگذاري تعداد کل باکتريها تعداد گام شنا تعداد حلقه توليد مثل تعداد حلقه حذف و پراکندگي تعداد حلقه حرکت انديس باکتري احتمال حذف و پراکندگي موقعيت مکاني باکتري جاذبه و دافعه بين باکتريها تابع شايستگي باکتري انديس حلقه توليد مثل واژه‌های کلیدی- الگوريتم كاوش باكتري، تعيين ظرفيت DG، تلفات، شاخص پايداري ولتاژ، مكانيابي.

05:43 | 6 / 8 / 1393
اخبار ویژه