');

پژوهش و نشر سلکو

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه
مشاهیر

زندگی نامه حضرت آیت الله سید حسن عاملی

زندگی نامه حضرت آیت الله سید حسن عاملی؛ از تبار سادات جبل عامل که در زمان حکومت صفویه، جهت تصدی امر قضا از لبنان به ایران مهاجرت و در «کلخوران» در اردبیل ساکن شدند

04:04 | 12 / 11 / 1396