نوشتن مقاله SELCO.IR

09128391688/  02155402501  SELCO.IR  نوشتن مقالهمستلزم داشتن طرحي مدوَّن است. در گزارش يك تحقيق نه تنها بايد ارزش هاي محتوايي را مراعات كرد، بلكه بايد از ساختار روشمندي نيز پيروي كرد.

09128391688/  02155402501  SELCO.IR  نوشتن مقالهمستلزم داشتن طرحي مدوَّن است. در گزارش يك تحقيق نه تنها بايد ارزش هاي محتوايي را مراعات كرد، بلكه بايد از ساختار روشمندي نيز پيروي كرد.

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

چهار‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ | 22:17  0 نظر   2250 بازدید


منابع علمی › موسسه اطلاعات علمی ISI
نحوه نوشتن
مقاله مستلزم داشتن طرحي مدوَّن است. در گزارش يك تحقيق نه تنها بايد ارزش هاي محتوايي را مراعات كرد، بلكه بايد از ساختار روشمندي نيز پيروي كرد.


ورود به صفحه اصلی گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان..

نوشتن مقاله SELCO.IRترجمه آنلاین تخصصی متون

ترجمه آنلاین تخصصی انگلیسی به فارسی، ترجمه آنلاین تخصصی فارسی به انگلیسی، ترجمه آنلاین تخصصی عربی به فارسی، ترجمه آنلاین تخصصی فارسی به عربی.

تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ کتاب

در تیراژ پایین تر در 20 جلد تا چاپ پایان نامه و تبدیل پایان نامه به کتاب در 5000 مجلد.

اکسپت مقالات تخصصی در ژورنال های تخصصی ISI

اخذ پذیرش مقالات در ژورنال های ISI آی اس آی، اخذ پذیرش ژورنال های ISC آی اس سی، اکسپت مقالات تخصصی در ژورنال های معتبر وزارت علوم و فناوری.

انجام صفحه آرایی و انجام شیت بندی حرفه ای کتاب و انجام صفحه آرایی پایان نامه، انجام طراحی حرفه ای جلد کتاب.

انجام تایپ تخصصی، انجام ویراستاری متون، انجام تایپ فارسی و انجام تایپ لاتین و انجام تایپ انگلیسی و انجام تایپ فرمولی، انجام رسم اشکال ریاضی و انجام و اشکال هندسی و ... .

منابع علمی موسسه پژوهش ساوالان
نوشتن
مقاله مستلزم داشتن طرحي مدوَّن است. در گزارش يك تحقيق نه تنها بايد ارزش هاي محتوايي را مراعات كرد، بلكه بايد از ساختار روشمندي نيز پيروي كرد.

ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش مقاله در پژوهش ساوالان
ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش مقاله و ﭼﻜﻴﺪه مقاله با ﻫﺪف آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻛﺘﺎﺑﺪاران و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان به ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش مقاله ﺗﻬﻴﻪ میگردد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ مقاله ﺧﻠﻖ ﻳﻚ اﺛﺮ است.

چگونه مقالهنویسی را شروع کنیم؟

آموزش مقاله نویسی از پایه به صورت گام به گام و ساده با اصول نوشتن یک مقاله علمی قابل انجام است.
جهت نگارش یک مقالهعلمی پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISIرعایت برخی نکات ضروری میباشد. نوشتن یا ویژگیهای بارز علمی نویسنده در پاورقی نیز مرسوم است.

چگونگی نوشتن مقاله؟

در قرن هجدهم مقالهنویسی رونق بیشتری گرفت و مقالهنویسان برجسته ظهور کردند که درباره ی موضوعات زیبایی شناسی ، فلسفه ، ادبیات و تاریخ و ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش مقالهﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻛــﻪ ﻳــﻚ ﻣﺤﻘــﻖ اﻧﺠــﺎم ﻣــﻲ. دﻫــﺪ از اﻫﻤﻴــﺖ زﻳــﺎدي ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ و ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ. ﺗﻌــﺪاد زﻳــﺎدي از اﻓــﺮاد آن را ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻛﻨﻨــﺪ و روي اﻳــﻦ اﺻــﻞ مقاله توجه خاصی داشته باشد و این ها جز ظرافت موسسه پژوهش ساوالان میباشد.
همچنین در پاورقي بايد آدرس الکترونيک نويسنده ذکر شود تا خوانندگان مقالهدر صورت نياز بتوانند با نويسنده ارتباط برقرار کنند.

آموزش مقالهنویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال

اساتید دانشگاه از دانشجویان کارشناسی ارشد انتظار بیشتری برای داشتن مقاله مناسب دارند و در دوره کارشناسی نوشتن مقاله برای دانشجویان ضروری نیست اما داشتن آن در کارشناسی ارشد ضرورت دارد.


مقاله ISI را چگونه بنویسیم؟

برای نوشتن یک مقالهاستاندارد جهت انتشار در مجلات معتبر ISI باید برای پذیرش مقاله به نکات زیر توجه نمود :

داشتن عنوان مناسب با تحولات

نگارش مقالهعلمی ISI و طریقه نگارش و نوشتن مقاله ISI را در سایت پژوهش ساوالان به دست خواهید اورد.
در این قسمت می توان اطلاعات مفیدی در رابطه با چگونگی نگارش مقالهعلمی و نوشتن مقاله ISI به دست آورد. همچنین می توان قواعد مقالهنویسی ISIرا مشاهده نمود.

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ مقالهروش ﻧﮕﺎرش
روش ﻧﮕﺎرش در ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي مقاله ﺑﺎﻳﺪ روي ﻛﺎﻏﺬ. A4 انجام پزیرد.
پس از اطمینان برای تمرین نخست باید به ‌جاینوشتن مقاله کوشش کنید که مقالههای موجود را به‌گونهٔ جزئی ویرایش کنید تا با چگونگی و سازوکارها ونحوه نگارش مقالهبرای کنفرانس یا مجلات علمی پژوهشی و پاسخ به سؤالات پژوهشگران در ارتباط با نحوه نگارش مقالات، مطلب را حاضر کنیم.
ساختار، چارچوب، محتوا روش
نوشتن مقاله به حساب میایند.


روش نوشتن یک چکیده برای مقالهعلمی
در این متن سعی میشود تا پیشنهاد های مفیدی برای نوشتن یک چکیده ی علمی جمع اوری شود. اگر شما یک
مقالهعلمی را می نویسید، توصیه می شود که نوشتن چکیده آخرین کاری باشد که بهعنوان مقالهباید انجام گردد.در ضمن باید عنوان هم باید گویای متن باشد و هم دارای جذابیت باشد. از نوشتن عنوان‌های طولانی خودداری کنیم.

نوشتن manuscript (پیشنویس) مقالهاگرچه تشابهات زیادی بین آیین نگارش مقالات در مجلات و ناشران مختلف وجود دارد، نباید فراموش کرد که تفاوت‌هایی هم وجود دارد .
نوشتن مقاله ISI. موسسه اطلاعات علمی ( Institute for Scientific Information ) بانک اطلاعات ISIمرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در پژوهش ساوالان

چگونه یک مقالهمروری بنویسیم

در این بخش، یک
مقالهآموزشی که در آن نحوه نوشتن مقاله مروری و مراحل مختلف کار توضیح داده شده است، برای دانلود قرار دارد.
راهنمای نگارش مقاله- پژوهش های تاریخی از جمله این مقالات هستند.


راهنمای تدوین مقالهو شرایط پذیرش آن

در مجله پژوهش‌های تاریخی. فصلنامه پژوهش‌های تاریخی به منظور رشد و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی به چشم میخورد.

سایت نوشتن مقاله. 09128391688/ 02155402501 SELCO.IR موسسه نوشتن مقاله پژوهش ساوالان..
ارسال مقاله: موضوع مقالهخود رابا توجه به محورهای اصلی کنگره انتخاب نموده و اسامی نویسندگان را اضافه نموده و فایل خلاصه مقالهرا به آدرس زیر ارسال نمایید.

نحوه نگارش مقاله
تمامی مقالاتی که منطبق با دستورالعمل ذیل تدوین شده باشند مورد داوری قرار می گیرند. لطفا فایلهای word و Pdf چکیده و متن کامل که در صفحه اول آن قرار دهید.

راهنمای نگارش مقاله
نکات قابل توجه در نوشتن مقاله

هر مقالهبیانگر یک موضوع است.باید توجه داشته باشید از مطالب و ایده های درنوشتن مقاله استفاده کنید که دیگران را مجذوب کند. در نوشتن مقاله سعی میشودنوشتن مقاله به صورت سئو و بهینه سازی شده انجام گیرد.
بهینه سازی سایت و سئو برای موتورهای جستجو تکنیکی است که برای نمایش بهتر وب سایت در موتورهای جستجو انجام می شود، که باعث افزایش رنک صفحه در موتورهای جستحوگر میگردد.

هزینه نگارش و اکسپت مقالات های ترجمه

سایت نوشتن مقاله. 09128391688/ 02155402501 SELCO.IR موسسه نوشتن مقاله پژوهش ساوالان..

آیا یک دانشجوی Postgraduate (مقطع تحصیلات تکمیلی: کارشناسی ارشد، دکترای PhD، دانشجوی پزشکی عمومی یا دستیار تخصصی پزشکی )
چگونه يك مقالهعلمي میتواند بنویسد؟
از آنجا كه نوشتن صحيح و مناسب يك
مقالهيك ركن اساسي براي چاپ مقالات علمي ميباشد، در اينجا سعي شده است كه به بررسي روش هاي صحيح نگارش و نکات کلیدی نوشتن مقاله ویرایش انگلیسی درنوشتن مقاله ابتدا ایده کلی را مطرح کنید و سپس به شرح جزییات بپردازید. اصطلاحاً به این روش از بالا به پایین (Top-Down) می گویند.

نگارش علمی:

چگونه يك مقدمه خوب براي مقالهخود بنويسيم؟
مقدمه‌ يكي از بخشهاي يك
مقالهعلمي است كه همچون دريچه‌اي، خواننده را از دنياي بيرون به دنياي درون مقالهمي‌برد و در حكم نقشه راه براي خواندن كل مقالهمي باشد.
برای نوشتن مقاله به صورت سئو در وب سایت ابتدا به نیازهای مشتریان خود گوش فرا دهید و موضوعات مورد نظر آنان را در مقالات و محتوای وب سایت خود منعکس نمایید.

مقالهنویسی:

نوشتن چکیده برای یک همایش هنگام فراخوان مقاله برای یک کنفرانس،مجله یا تکلیف کلاسی گاهی قبل از نگارش آن نیاز دارید چکیده ای در اختیار داشته باشید.

نحوه نگارش مقاله های علمی و پژوهشی دانش

نحوه نگارش یک مقالهآکادمیک کار ساده ای برای بسیاری از دانشجویان نیست. برای این کار حجم زیادی از فعالیت ها لازم است و تمام دانشجویان آمادگی لازم برای استفاده از
یافته های تحقیق در این قسمت محقق هر سوال یا فرضیه خود را مطرح نماید و با اشاره به جدول یا نمودار مربوطه توضیحات و نتایج تحلیل را ذکر نماید.

هنگام نوشتن مقالهنویسنده باید بیشترین تمرکز را بر آن داشته باشد تا هرچه در مقاله گنجانده می‌شود: ۱. در ارتباط مستقیم با دانشجو و نوشتن مقاله آموزش اصول ، روش و نحوه مقالهتویسی ISI, ISC صورت پزیرد.

روش
نوشتن مقاله

آموزش مقالهتویسی اصول مقاله مقالهتویسی نحوه نوشتن مقاله روش مقاله تویسی ISIISC علمی پژوهشی آموزش نوشتن مقاله طرز نوشتن مفالات ISIکارگاه دوره.

راهنمای نگارش مقالات مروری.
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺨﺎﻋﻲ و. آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن. ﺑﺎ ﺷﻴﻮه. ﻧﮕﺎرش. ﻣﻘﺎﻻ. ت ﻣﺮوري. ﺗﻬﻴﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . در اﻳﻦ
مقاله. ﻣﺮاﺣﻞ. ﻧﻮﺷﺘﻦ. ﻳﻚ. مقاله. از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ.
روش نوشتن منابع

اگر در يک مرجع از پژوهشگری نام برده شود ولی تهيه کننده پايان نامه به مقاله آن شخص دسترسی نداشته باشد و بخواهد به استناد آن مرجع به نام پژوهشگر اشاره کند می تواند اجتناب از برخی کارها در نوشتن مقاله و وبسایت مقالهنویسی را داشت.

در نوشتن مقاله کارهای زیادی باید انجام شود تا مقالهتکمیل شده یک مقالهشود ولی گاهی اشتباهاتی باعث می شود که کیفیت مقاله کاهش یافته و چاپ آن در مجلات معتبر غیرچاپ شود.
مقاله ISI نوشتن مقاله isi نگارش مقاله ISI

نحوه نوشتن مقاله

با در نظر گرفتن این نکته که اغلب متقاضیان نوشتنن مقااله ISIدانشجویان هستتند قیمت نوشتن آن حائز اهمیت است. با تجربه ای که به دست آورده ایم .
هر کسى براى خود يک سبک به‌خصوص نوشتن را به‌کار مى‌برد، ولى نکات زير مى‌توانند شما را در اين مورد کمک کنند:.
آموزش نگارش و چاپ
نوشتن مقاله ISI | کارشناسی ارشد, دکتری

آموزش نگارش و چاپ مقاله ISI

نگارش هر مقالهعلمی از ساختار مشخصی تبعیت می کند که متناسب با هر ژورنال ممکن است متفاوت باشد.
چهارچوب مقالهو قواعد مقالهنويسي+ رهنمودهایی برای نگارش ضروری است.
از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یک مقالهیک رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی میباشد، در اینجا سعی شده است که به بررسی روش های صحیح نگارش پرداخته شود.

نحوه نگارش و ارسال مقاله/ تعهدنامه

راهنمای شرایط مجلّه برای پذیرش و چاپ مقالهبه ترتیب شامل چکیده فارسی و انگلیسی (5 تا8 سطرو حداکثر 200 واژه، براساس معیارهای صحیح چکیده نویسی)
جالب‌ترین حکم‌های قضایی ایران از نوشتن مقاله
بخش پایانی دوره ی آموزش
مقالهنویسی ISI، از ابتدا تا ارسال مقاله به ژورنال کاملا عملی. رایگان
6 روش داغ
نوشتن مقاله در گوگل+ که باعث افزایش تعامل و توجه شود
روش های مختلف نوشتن مقاله در گروه مطالعاتی پژوهش ساوالان.
مخاطبان: کلیه علاقه مندان به فراگیری فنون مقالهنویسی، دانشجویان رشته زبان انگلیسی - اطلاعات اساسی در زمینه ی مقالهنویسی و چگونگی آن - آموزش مرحله به مرحله
چگونه
نوشتن مقاله ISI در علوم پزشکی بنویسیم؟

گام های نوشتن مقاله ISI | چاپ مقاله و تحلیل آماری

گام های نوشتن مقاله ISIگام اول: بسیاری از دوستان به دلایل مختلفی مانند چاپ مقالهجهت افزایش سطح رزومه و قبولی های بدون ازمون در دکتری
دنیای حسابداری - طریقه
نوشتن مقاله علمی
دنیای حسابداری - طریقه
نوشتن مقاله علمی - کمک درحل مشکلات دانشجویان رشته حسابداری - دنیای حسابداری.
چگونگی نگارش و چاپ مقالات در علوم پزشکی
ﺍﻱ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ ﻭ ﭼﺎپ
مقالهﻱ ﺭﺍﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ نوشتن مقاله ﻫﺎﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ. ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ مقالهﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

چگونه یک مقالهعلمی بنویسیم؟

آیا میدانید یکی از شرایط مهم پذیرش در مقاطع دکتری حقوق و حتی ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نیازمند نوشتن و ثبت مقاله در مراکز مهم و در چهارچوب مقالهو قواعد مقالهنویسی باید باشد.

اصول مقالهنویسی

از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یک مقالهیک رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی میباشد، در اینجا سعی شده است که به بررسی روش های صحیح نگارش مقالات پژوهشی می پردازد.

چگونه مقالهعلمی بنویسیم.

معمولا دانشجویان کارشناسی و همچنین عده‌ای از دانشجویان کارشناسی ارشد برای نوشتن اولین مقالهمشکل دارند.

راهنمای نوشتن مقاله حقوقی
راهنمای
نوشتن مقاله حقوقی: آیا میدانید یکی از شرایط مهم پذیرش در مقاطع دکتری حقوق و حتی ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نیازمند نوشتن مقاله هستند.

نحوۀ نوشتن مقاله آی اس آی (ISI)

نکات مطرح شده در مورد نحوه نوشتن مقاله آی اس آی، بیشتر بر اساس مطالعۀ کتب و مقالات موجود در این زمینه، تجربه شخصی و ارتباط مداوم دوستانی است که مقالهآی اس آی میخواهند.

سایت نوشتن مقاله. 09128391688/ 02155402501 SELCO.IR موسسه نوشتن مقاله پژوهش ساوالان..
در این بخش با چگونگی نگارش و اصولنوشتن مقاله های مروری انتقادی برای پژوهش ها و مقالههای ISI، مقالههای علمی و پژوهشی، مقالههای ISC، مقالههای همایشی، مقالههای نمایه.

راهنمای نگارش مقاله فصلنامه مددکاری اجتماعی

در صورت تمایل به چاپ مقالهخود در این مجله، با توجه به اینکه پذیرش مقدماتی مقالهمنوط به رعایت دقیق موارد ... از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری نمایید.
جستجوهای مربوط به
نوشتن مقاله
نمونه یک مقاله
نحوه نگارش نوشتن مقاله ISI
نمونه یک مقالهعلمی
نحوه نگارش
مقالهمروری
نمونه
مقالهعلمی پژوهشی
نحوه نگارش
مقالهعلمی ترویجی

پژوهش دانشجویی، ترجمه آنلاین تخصصی متون، ترجمه آنلاین تخصصی انگلیسی به فارسی، ترجمه آنلاین تخصصی فارسی به انگلیسی، ترجمه آنلاین تخصصی عربی به فارسی، ترجمه آنلاین تخصصی فارسی به عربی.

تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ کتاب در تیراژ پایین تر در 20 جلد تا چاپ پایان نامه و تبدیل پایان نامه به کتاب در 5000 مجلد.

اکسپت مقالات تخصصی در ژورنال های تخصصی ISI، اخذ پذیرش مقالات در ژورنال های ISI آی اس آی، اخذ پذیرش ژورنال های ISC آی اس سی، اکسپت مقالات تخصصی در ژورنال های معتبر وزارت علوم و فناوری.

انجام صفحه آرایی و انجام شیت بندی حرفه ای کتاب و انجام صفحه آرایی پایان نامه، انجام طراحی حرفه ای جلد کتاب.

انجام تایپ تخصصی، انجام ویراستاری متون، انجام تایپ فارسی و انجام تایپ لاتین و انجام تایپ انگلیسی و انجام تایپ فرمولی، انجام رسم اشکال ریاضی و انجام و اشکال هندسی و ... .


دیدگاه خود را بیان کنید