پژوهش ساوالان.. | حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از یک الگوریتم جدید در روش تجزیه ی آدومین دو مرحله ای

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی,روش تجزیه ی آدومین,روش تجزیه ی دومرحله ای آدومین,الگوریتم جدید در روش تجزیه ی آدومین,دانلود مقالات تخصصی دانشگاهی,دانلود مقاله آمار,دانلود مقالات دانشگاهی تخصصی,دانلود مقاله از سایت های معتبر,دانلود مقلات از ژورنال های تخصصی,دانلود مقالات رشته ریاضی و آمار,دانلود مقاله از مباحث دیفرانسیل,سایت دانلود مقاله از ژورنال های معتبر,سایت دانلود مقاله در رشته های آمار و ریاضی,سایت دانلود مقاله آمار,سایت پژوهش ساوالان,سایت selco.ir,مرکز دانلود مقالات تخصصی,دانلود مقالت علمی پژوهشی و علمی تخصصی ریاضی کاربردی,دانلود مقالات تخصصی ریاضی کاربردی isi,سایت دانلود مقالات تخصصی آی اس آی isi ریاضی کاربردی

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از یک الگوریتم جدید در روش تجزیه ی آدومین دو مرحله ای،معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، روش تجزیه ی آدومین، روش تجزیه ی دومرحله ای آدومین، الگوریتم جدید در روش تجزیه ی آدومین،Solving partial differential equations using a new Adomian algorithm by two-step analysis

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه
| مقالات. فروشگاه پژوهش ساوالان.. سلکو | علوم پایه | ریاضی | حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از یک الگوریتم جدید در روش تجزیه ی آدومین دو مرحله ای

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از یک الگوریتم جدید در روش تجزیه ی آدومین دو مرحله ای


8796B393
0
ضمانت نامه ما، کیفیت خدمات مجموعه پژوهش ساوالان است.
0

100000  ريال
تخفیف 100000 ريال
+ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده

مشخصات کلی : حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از یک الگوریتم جدید در روش تجزیه ی آدومین دو مرحله ای

برای حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی روش های زیادی تا کنون ارائه شده است. یکی از این روش ها روش آدمین می باشد. روش آدمین ممکن است به دلیل شرایط خاص معادله قابل استفاده نباشد. و در مواردی بدست آوردن مولفه اولیه امکان پذیر نیست .


Numerous methods are presented to solve the minor derive of differential equation. One of these dissolution methods is Adomian’s. This solution may not be usable because of the especial circumstances of the equation.

چکیده:
برای حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی روش های زیادی تا کنون ارائه شده است. یکی از این روش ها روش آدمین می باشد. روش آدمین ممکن است به دلیل شرایط خاص معادله قابل استفاده نباشد. و در مواردی بدست آوردن مولفه اولیه امکان پذیر نیست .در این مقاله روش جدیدی ارائه می کنیم که سبب بهبود روش آدمین شده و تعدادی از مشکلات روش آدمین را حل می کند. روش تجزیه آدومین دو مرحله ای با تفکیک روش تجزیه آدومین استاندارد در دو گام بدست می آید. و با حل مثال کارایی روش را نشان میدهیم.


کلمات کلیدی: مواد مخدر، روانگردان، مجازات، جرائم، رویه قضائی


Abstract:

Numerous methods are presented to solve the minor derive of differential equation. One of these dissolution methods is Adomian’s. This solution may not be usable because of the especial circumstances of the equation. In this article, we present a new way (method) to improve the Adomian’s method to debug some of its problems. Adomian’s two step method is gained from the integration of the standard Adomian’s Decomposition Method in two steps and we show the efficiency of the method by exemplifying it.

دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید