');

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر

انجام ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی و مهندسی مواد و متالوژی دانشگاهی تخصصی و عمومی از گروه علوم مهندسی؛ شناسه متقاضی: 9967G85

انجام ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی و مهندسی مواد و متالوژی دانشگاهی تخصصی و عمومی از گروه علوم مهندسی؛ شناسه متقاضی: 9967G85

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

چهار‌شنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ | 15:38  0 نظر   720 بازدید


ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمرترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر

واحد آموزش- پژوهش ساوالان.. WWW.SELCO.IR/ گروه علوم مهندسی.

رشته دانشگاهی - مهندسی- پلیمر

شناسه مقاله: 9967G85

فاکتور: نویسنده/متقاضی/مترجم/ویراستاری/تایپیست.
شرکت/آقای/خانم: ..؛ بدینوسیله اعلام می شود، موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان، ذیل دامنه اینترنتی Http://www.SELCO.IR، از اعتماد صمیمانه شما بسیار سپاسگزار بوده و در ادامه فرایند تقاضای مشخص و منتسب به سرکار خانم، اکنون پروژه مرتبط به درخواست ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر، آماده بارگذاری است. پژوهش ساوالان، امیدوار است اعتماد صمیمانه شما دوست عزیز را برای همیشه داشته باشد. آرزوی ما، خوش وقتی برای متقاضیان گرامی خواهد بود.


عنوان پروژه: ترجمه فارسی به عربی مهندسی پلیمر

انجام ترجمه فارسی به عربی مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی و مهندسی مواد و متالوژی دانشگاهی تخصصی و عمومی از گروه علوم مهندسی؛ شناسه متقاضی: 9967G85

​از بابت بارگذاری و دانلود پروژه، مرتبط به درخواست خدمات پژوهشی ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر، جدول زیر، رویت گردد.

دانلود پروژه مهندسی پلیمر

ویراستاری محتوایی ساختاری فنی مهندسی پلیمر

ترجمه انگلیسی و عربی تخصصی مهندسی پلیمر

صفحه آرایی کتاب پایان نامه مهندسی پلیمر

طراحی جلد کتاب پایان نامه مهندسی پلیمر

تبدیل پایان نامه به کتاب مهندسی پلیمر

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی پلیمر

تایپ فارسی انگلیسی عربی لاتین مهندسی پلیمر

چاپ مقاله ISI و ISC

علمی پژوهشی علمی تخصصی

علمی ترویحی و همایشی مهندسی پلیمر

بارگذاری نسخه ورد -WORD


بارگذاری نسخه پی دی اف -PDF

پیوند پروژه ها، تا 48 ساعت، به پیش فرض زیر تبدیل می گردند.

http://www.selco.ir/fa/newsview/208

یادآوری:

در نظر داشته باشید، لینک های معرفی شده برای متقاضی، نهایتا تا 48 ساعت فعال خواهند بود.
برای صرفه جویی در زمان خود، الزاما در زمان تعیین شده اقدام به بارگذاری و دانلود لینک های معرفی شده نمایید.

امور سایت و پشتیبانی پژوهش ساوالان..


(روی سخن پیام های زیر به سمت متقاضی است)


نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی

3.2.3 Carbon Reductants for Ferroalloys Processing

Carbon reductants play a critical role in ferroalloys processing. The basic requirements for the quality of carbon reductants are different for various ferroalloy groups and include the following indicators: (1) composition (solid [nonvolatile] carbon, volatile matter, moisture, and sulfur), (2) the amount and chemical composition of the ash (nonreducible oxides), (3) electrical resis tance, (4) porosity, (5) physical and mechanical properties (size distribution, strength characteristics), and (6) reduction ability in respect to the oxides of

........................

Reactivity at 1323 K, ml/(g$s)

Resistivity, Phm$m, for 3e6 mm

Structural strength

Density, g/cm3, real/apparent

Porosity, %/cm3/ Ash composition, % wt.:

Electrical resistivity of a reductant also impacts the resistivity of the whole charge in the furnace. It depends on the number and size distribution of cokes (or other reductants), ores, concentrates, fluxes, additives, and other compo nents of the charge. Reducing the size of pieces of coke and ore components


ارزیابی ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی

متقاضی:
سلام. موارد قرمز شده از نظر ما ایراد محسوب می شود.
بعنوان مثال/ به جای کاهنده که زیاد هم در متن تکرار شده می بایست از "مواد احیا کننده" استفاده می شد.

3.2.3 کاهنده های کربن برای پردازش آلیاژهای آهن دار

کاهنده های کربن نقش مهمی را در پردازش آلیاژهای آهن دار بازی می کنند. الزامات مبنا برای کیفیت کاهنده های کربن برای گروه های مختلف از آلیاژهای آهن دار متفاوت هستند و شاخص های رو به رو را شامل می گردند: (1) ترکیب (کربن [غیرفرّار] جامد، ماده فرّار، رطوبت، و گوگرد)، (2) مقدار و ترکیب شیمیایی خاکستر (اکسیدهای غیرکاهنده)، (3) مقاومت الکتریکی، (4) تخلخل، (5) خواص فیزیکی و مکانیکی (توزیع اندازه، و خصوصیات مقاومت)، و (6) توانایی تقلیل با توجه به اکسیدهایی با خصوصیات زیر:

واکنش پذیری در 1323 K, ml/(g$s)

مقاومت ویژه: Phm$m برای 3e6 mm

مقاومت ساختاری

چگالی، g/cm3، واقعی/ظاهری

تخلخل، درصد/cm3/ترکیب خاکستر، % wt :

مقاومت الکتریکی یک کاهنده همچنین بر مقاومت ویژه کل بار در کوره تأثیر می گذارد، و به تعداد توزیع اندازه ذرات ذغال كندروديت (یا کاهنده های دیگر)، کانه ها، کنسانتره ها، شاری ها، افزودنی ها، و مؤلفه های دیگر بار بستگی دارد. کاهش اندازه تکه های ذغال كندروديت و مؤلفه های کانه ها ..

پاسخ پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکو :
سلام.
موارد مرتبط به واژگان خاص در فرایند ترجمه قابل مدیریت است. و از آنجا که بسیار نیز تکرار پذیر هستند، همین پروسه ترجمه را تسهیل خواهد کرد. ایضا در همه پروژه های ترجمه ای پیش می آید.
از این منظر نکات مورد اشاره، از منظر مترجمی قابل کنترل هستند.

متقاضی:
چطور میشه مدیریت کرد؟

سرگروه مترجمین پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکو:

 • مشتری برای متون حساس می توانند کلمات کلیدی مورد نظر خود را در اختیار گروه مترجمین قرار دهند.
 • در رابطه با این واژه هم ما در شیمی داریم کاهش و اکسایش
 • و کاهش و احیا شدگی رو معادل هم به کار میبریم و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند.
 • استفاده از هیچ کدام غلط نیست.
 • به همین ترتیب کاهنده و احیا کننده هم معادل هم هستند.

الاایهاالحال می توانید بر مبنای معرفی لغات مهم و .. در مسیر انجام ترجمه، مترجم را راهنمایی کنید تا خروجی بهتری را دریافت کنید.
اگر تمایل داشتید با شرکت ترجمه انگلیسی به فارسی پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکو تماس بگیرید.


 • مرحله نخست؛ ثبت اولیه ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر

سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر، از شرکت آرمن پلیمر، تحویل و ثبت سفارش شد.

 • مرحله دوم؛ انتخاب مترجم مهندسی پلیمر

مترجم متخصص، بعد از مطالعه متن، با تعیین زمان تحویل، اقدام به ترجمه فارسی به انگلیسی پرونده دریافتی نمود.

 • مرحله سوم؛ دریافت ترجمه از مترجم منتخب

پرونده، تحویل مجموعه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان.. SELCO.IR گشت.

 • مرحله چهارم؛ تحویل پروژه ترجمه فارسی به انگلیسی

متون ترجمه شده، ابتدا با مشخصات کامل متقاضی و مترجم انجام دهنده، آرشیو و لینک آن در تارنمای "پژوهش ساوالان.." برای دسترسی متقاضی به ترجمه، گنجانده شد.

 • مرحله پنجم؛

بعد از تایید مراحل پیشین، به اطلاع خواهد رسید.

واژه‌گان کلیدی: ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر، ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی پلیمر، ترجمه عربی به فارسی مهندسی پلیمر، ترجمه تخصصی مهندسی،


مهندسی پلیمر - دیکشنری آنلاین آبادیس سلکو

dictionary.abadis.ir

مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر (به انگلیسی : Polymer engineering) نسبت به رشته های مهندسی دیگر تقریباً جوان است و شکوفایی آن از زمان جنگ جهانی دوم آغاز ...


معادل انگلیسی صنایع پلیمر - دیکشنری تخصصی پژوهش ساوالان..

barsadic.com

ترجمه متن تخصصی. ویرایش مقاله ISI. اصطلاح تخصصی مهندسی پليمر از فارسی به انگلیسی ... موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی صنایع پلیمر,. پلیمر.


مجموعه اصطلاحات تخصصی رشته مهندسی پليمر

barsadic.com

ترجمه متن تخصصی. ویرایش مقاله ISI. اصطلاحات تخصصی انگلیسی مهندسی پليمر ... دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی پليمر بر اساس حروف الفبا.


اصطلاحات تخصصی مهندسی پليمر | ترجمه سلکو

ir-translate.com

به بخش دیشکنری تخصصی پلیمر خوش آمدید. این دیکشنری آنلاین است و هم امکان جستجوی اصطلاحات انگلیسی وجود دارد و هم جستجوی لغات فارسی.


ترجمه تخصصی پلیمر | ترجمه متن و مقاله | ترجمه پژوهش ساوالان..

translate.com

ترجمه انگلیسی به فارسی كلیه متون رشته مهندسی پلیمر شامل كتاب های مهندسی پلیمر، مقالات پلیمر، پایان نامه و سایر متون تخصصی پلیمر توسط گروه مترجمان پلیمر ما ...


ترجمه تخصصی مهندسی پلیمر با ترجمه سلکو

rayatarjomeh.com

رشته ی مهندسی پلیمر از جمله رشته هایی است که در مقاله های انگلیسی آن، واژه ها، ... مقاله های رشته ی مهندسی پلیمر را از زبان انگلیسی به زبان فارسی تضمین نماید.


ترجمه تخصصی مقالات، کتب و متون علمی رشته مهندسی پلیمر

iraniantranslate.com

در ترجمه فارسی به انگلیسی متون تخصصی پلیمر، شرایط به مراتب سخت تر است زیرا مترجم علاوه بر تسلط در زمینه اصطلاحات تخصصی این رشته بایستی تسلط قوی ...


معنی و ترجمه فارسی به انگلیسی پلیمر - ترجمه تخصصی ایرانیان پژوهش ساوالان..

iraniantranslate.com

نتایج جستجو برای ترجمه فارسی به انگلیسی عبارت پلیمر در دیکشنری تخصصی ایرانیان: ... دیکشنری مهندسی نساجی ... دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی ...


دانلود دیکشنری تخصصی اندروید رشته مهندسی پلیمر - موسسه ترجمه پژوهش ساوالان..

manatarjome.com

مانا ترجمه , ترجمه تخصصی متون دانشگاهی , ترجمه مقاله , ترجمه کتاب , پایان نامه و ویرایش مقاله - انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی.


دانلود رایگان مقاله مهندسی پلیمر با ترجمه فارسی - ترجمه پژوهش ساوالان.. سایت سلکو.

tarjomefa.com

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مهندسی پلیمر به همراه ترجمه فارسی رایگان با فرمت PDF.


یک پیشنهاد خوب از بخش آموزش پژوهش ساوالان؛

همین حالا برای ثبت سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر و قیمت‌گذاری رایگان کلیک کنید.

تماس با کارشناسان پژوهش ساوالان: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ سامانه پیامکی: 5000203241 / تلگرام 88 16 839 0912

تماس مستقیم: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ 88 16 839 0912/ 56 07 574 0930 / بازرسی: 61 07 574 0930

قیمت‌گذاری و مشاوره به صورت رایگان است.

مشاوره آنلاین تخصصی پروژه های پژوهشی و سازمانی و دانشگاهی


درباره خدمات آنلاین پژوهش ساوالان:

 • چاپ کتاب در تیراژ دلخواه از 10 جلد تا بیشترین درخواست

 • ویراستاری فوری نگارشی و محتوایی پروژه های سازمانی و دانشگاهی و عمومی

 • ترجمه تخصصی انگلیسی و فارسی - ترجمه فوری - ترجمه عربی

 • تایپ فوری فارسی و انگلیسی و لاتین و عربی و رسم اشکال و جداول و نمودار و ..

 • طراحی جلد و صفحه آرایی و طراحی و مدیریت سایت های نشریات، جلد و یونیفرم مجلات،کتاب، تهیه محتوا، صفحه آرایی و شیت بندی حرفه ای کتاب، پایان نامه، بروشور، کاتالوگ

 • چاپ و پذیرش مقالات در ژورنال ها و مجلات تخصصی ISI،ISC و بین المللیدیدگاه خود را بیان کنید