');

استخراج کتاب از پایان نامه

استخراج کتاب از پایان نامه؛ ملزوماتی تبدیل پایان نامه به کتاب عبارت است از تبدیل استاندارد پایان نامه به کتاب و صفحه آرایی کتاب و ویراستاری کتاب

استخراج کتاب از پایان نامه؛ ملزوماتی تبدیل پایان نامه به کتاب عبارت است از تبدیل استاندارد پایان نامه به کتاب و صفحه آرایی کتاب و ویراستاری کتاب

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | 11:28  0 نظر   2753 بازدید


تبدیل پایان نامه به فرمت کتاب

چاپ کتاب فرایندی دارد که باید عینا لحاظ شود.

استاندارد کتاب امری پذیرفته شده است. شاید بتوان به هر نحو برای متن هایی که مولف یا صاحب اثر و یا مترجم تولید کرده است به هر نحو مجوز دریافت کنیم.

اما صحافی را بدون در نظر گرفتن خروجی کار و مخاطب شناسی ویژه در مرحله به مرحله از گام های چاپ کتاب، یک خطای راهبردی خواهد بود.

نخستین تورق و یک نگاه نیم بند از مخاطب در لحظه ای که کتاب شما را که حاصل رنج علمی یا احساسی شما - مانند رمان و داستان- است، در جذب یا دفع مخاطب کافی است.

نوع چیدمان مطالب، فهرست بندی مطالب، آرایش و صفحه بندی متون کتاب چاپ شده یا راهنمایی هایی که در حین خوانش متن در اختیار مخاطب قرار می دهیم و غیره.

حتی طرح جلد کتاب مانند بهره گیری از جلدهای سخت یا نرم یا نوع کاغذ و سلفون با کیفییت و رنگ بندی طرح جلد در کتاب هر کدام تاثیرگذاری مستقلی را در مخاطب اثر دارند.

کاغذ متن کرافت باشد یا تحریر و گلاسه و هر نوع انتخاب دیگر با مشاوره از انتشارات می تواند خروجی بهتری را سبب ساز شود.

متن تولید شده ای که می خواهد به مرحله چاپ کتاب برسد اگر از نوع استخراج کتاب از پایان نامه باشد که یک مرحله مجزا باید برای نحوه مستخرج شدن متن در نظر گرفت.

حتما باید موارد زیر را رعایت نماییم:

استخراج کتاب از پایان نامه؛ برای تبدیل پایان نامه به فرمت و ساختار استاندارد مرسوم کتاب حتما باید ملزوماتی را رعایت کنیم.

از جمله تبدیل استاندارد پایان نامه به کتاب و صفحه آرایی کتاب و ویراستاری کتاب و نکاتی در ابتدا که مربوط به مرحله حروفچینی است.

انتخاب عنوان متناسب با متن و ساختار کتاب استاندارد

-قبل از هر چیز لازم است تا عنوانی متناسب با موضوع کتاب انتخاب کنید و عینا نام پایان نامه را برای کتاب به کار نبرید.

چکیده

- حذف چکیده از پایا ن نامه

چکیده پایان نامه و رساله و البته مقاله ها تصویر روشنی از آنچه در متن پیش رو از جهت هدف، روش و یافته و نتیجه گیری در اختیار مخاطب قرار می دهد.

قالب استاندارد و پذیرفته شده کتاب جایی برای چکیده ندارد.

این بخش یعنی چکیده در جایگاه دیگری از کتاب در فرایند استخراج کتاب از پایان نامه استفاده می شود.

پشت جلد کتاب از مواردی است که به مولف پیشنهاد می شود تا در صورت رضایت در قالب معرفی مختصری از کتاب جای بگیرد.

مقدمه کتاب و پیشگفتار هر دو از متن هایی هستند که به جهت ساختار منظم خود بخشی یا همه چکیده را در خود جای خواهند داد.

صفحه حقوقی کتاب

- گذاشتن صفحه ای مختص فیپا و شناسه

صفحه آرایی و پیش از آن ویراستاری کتاب، قبل از ارسال به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و دریافت مجوز از این وزارتخانه توصیه می شود.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تعامل با وزارت ارشاد نسبت به تنظیم اطلاعات فیپا در کتاب اقدام می کند.

خروجی این دو مرکز زیر نام مجوز چاپ کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فیپا نام گذاری می شود.

مجوز چاپ کتاب برای ارسال به مراکزی و واحدهای اداری که متقاضی نیاز به اثبات نهایی شدن فرایند چاپ کتاب خود را دارد ضروری است.

فیپا که از جانب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صادر می شود همان صفحه حقوقی در روند استخراج کتاب از پایان نامه را شامل می شود.

اصلاحات فهرست، تیترها و عناوین فصول

اصلاح و تغییرات لازم در فهرست مطالب.

در این مرحله باید تیترها، عناوین فصول و... که در پایان نامه به کار برده‌اید را به طور کامل تغییر دهید و از عبارات مشابه استفاده کنید.

تغییرات ما باید به شکلی باشد که پایان نامه هر چه بیشتر به کتاب شباهت یابد.

در صفحه آرایی و خلق فهرست مطالب برای کتاب نیاز نیست که همچون پایان نامه و روندی که در آن ملزم به رعایت کدگذاری ها هستیم، عمل کنیم.

پایان نامه پر از جملات و واژگانی مانند فرضیه، سوال اصلی و ... است. این محتوا بیشتر در فصل نخست به چشم می خورد.

فصل اول و به ویژه فصل چهارم که به خروجی داده ها ارتباط دارد از کلیت پایان نامه حذف می شوند.

کتاب باید بسیار آراسته و بدور از رنگ و بوی رایج در نوشتار پایان نامه تدوین شود.

مقدمه

- نوشتن مقدمه کتاب به شکل ویراستاری شده و منظم به نحوی که نمایانگر محتوای کل کتاب باشد در جذب مخاطب هدف بسیار موثر است.

مقدمه کتابی که از پایان نامه به کتاب تبدیل شده است اگر استاندارد لازم را داشته باشد، پایان نامه راکد در قالب کتاب را مفید فایده تر نشان خواهد داد.

استخراج کتاب از پایان نامه در کنار همه زیبایی ها و مخاطب شناسی هایی که باید مولف در کتاب خود لحاظ کند با مقدمه خوب به سرانجام می رسد.

کتاب را از جمیع جهات باید در نظر گرفت تا مقدمه عطش خواندن ادامه مطالب کتاب را به مخاطب بچشاند.

پیشگفتار

- نوشتن پیشگفتار

متن ابتدای کتاب در جذب مخاطب تاثیر بی بدیل دارد.

پیشگفتار یا مقدمه و گاه حتی دیباچه همگی جزو متونی به شمار می روند که همچون آهن ربا خواننده را در آغاز گرفتار عملکرد خود می کند.

چیدمان خوب مطالب و منطق تاثیرگذار مبتنی بر راهبرد مشخص از ویژگی های ذاتی پیشگفتار و متن های منتسب به آن محسوب می شود.

مولف شیره جان کتاب را برای آگاهی مخاطب کتاب در مواجهه با آنچه که برای او در نظر گرفته است در دل پیشگفتار قرار می دهد.

پایان نامه ها برحسب ساختار تعریف شده در شیوه نامه های تدوین استاندارد پایان نامه و رساله جایگاهی برای پیش گفتار یا دیباچه و غیره ندارند.

مقدمه یا بیان مسئله و نتیجه گیری در پایان نامه از مواردی است که برای تهیه پیشگفتار کتاب در مرحله استخراج کتاب از پایان نامه به آن مراجعه می کنند.

حذف برخی کلمات

- حذف کلمات " پایان نامه" و جایگذاری آن با کلمه " کتاب"

حذف صفحات غیر ضروری

- حذف صفحات غیر ضروری که برای پایان نامه لازم است از جمله صفحه تعهد دانشجو و ...
- بخش‌هایی همچون اهداف، فرضیات، بیان مسئله و... مختص پایان نامه هستند و لزومی نیست که در کتاب خود از آن‌ها استفاده کنید؛ حذف نمایید و یا بخشهای مهم آن را در بخشهای دیگر کتاب استفاده نمایید.

صفحه آرایی کتاب

- اصلاح شماره های عناوین داخل متن
- حذف فهرست جداول-نمودارها و شکلها که نیازی به آوردن آنها در فهرستی جداگانه نمی باشد.
- متن کتاب را از هرگونه اطلاعات اضافی پاک کنید.

- برای تبدیل کتاب به سایز رقعی اندازه سایز را 14.5در21 و Marginsرا 2 بگذارید.

- برای تبدیل کتاب به سایز وزیری اندازه سایز را 17.5در 25 و Marginsرا 2.2 بگذارید.

امتیاز تبدیل پایان نامه به کتاب

استخراج کتاب از پایان نامه روندی است برای تهیه رزومه بیشترین کاربرد را دارد.

داوطلبان دکتری بیشترین متقاضیان چاپ کتاب هستند. چرا که در جلسه مصاحبه در قالب سبد پژوهشی می توانند کتاب خود را معرفی کنند.

صاحبان سمت های خاص با ویژگی هایی که محیط کاری آنها ایجاب می کند، ملزم به ارایه کتاب و اثبات تالیفی بودن آن را دارند.

برخی نیز به جهت علاقه و انگیزه های شخصی اقدام به استخراج کتاب از پایان نامه می کنند که توجیه شخصی دارد که در آرشیو خود نگاه می دارند.


تبدیل پایان نامه به کتاب - پژوهش ساوالان

selco.ir

چگونه کتاب از پایان نامه و مقاله استخراج و تبدیل به یک کتاب استاندارد کرده و نگارش و نهایتا تنظیم کنیم. اصلا چگونه پیشگفتار یا مقدمه بنویسیم؟


استخراج کتاب از پایان‌نامه | پژوهش سلکو

isipaper.org

یکی از مرسوم ترین راههایی که می‌توانید از طریق آن به امتیاز چاپ کتاب دست پیدا کنید استخراج از پایان‌نامه می‌باشد. می‌توانید با کیفیت بسیار ...


اصول استخراج کتاب از پایان نامه | چاپ کتاب پژوهش ساوالان..

isi-isc.com

دکتری و همچنین ارتقاء رتبه علمی چاپ کتاب است ، علاقه و تمایل دانشجویان و پژوهشگران به استخراج کتاب از پایان نامه روز به روز بیشتر شده است.


استخراج کتاب از پایان نامه - پـژوهش و نشر سلکو

tadbirsaz.org

تالیف و چاپ کتاب شامل دلنوشته یا داستان و یا تبدیل پایان‌نامه به یک کتاب سرآغاز حرفه انتشار محتوای پژوهشی شما را نشان می‌دهد.


استخراج کتاب از پایان نامه - پژوهش سلکو

sciencepeak.com

تقاضا برای استخراج کتاب از پایان‌ نامه با توجه به امتیاز بالای اثر تالیفی در مصاحبه‌های مختلف علمی اعم از مصاحبه‌ آزمون دکترا، و مصاحبه‌های استخدامی مانند گزینش ...


تبدیل پایان‌ نامه به کتاب - نشر سلکو

motekhassesan.com

پس با ما همراه باشید تا تجربه خود را در این زمینه با شما اشتراک بگذاریم. استخراج کتاب از پایان نامه ارشد و دکترا; هزینه استخراج کتاب از ...

برای صفحه آرایی و تصویر جلد پایان نامه چه کاری باید انجام بدهیم؟

برای چاپ پایان نامه کتاب سراغ چه ناشرانی برویم؟


تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ کتاب از پایان نامه - چاپ و نشر پژوهش ساوالان..

shaparac.com

تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ کتاب از پایان نامه و استخراج کتاب از پایان نامه و استفاده از کتاب چاپ شده از پایان نامه در روزمه کاری و مصاحبه های شغلی و ...


استخراج کتاب از پایان نامه - سلکو

nativepaper.ir

استخراج کتاب از پایان نامه و چاپ کتاب از پایان نامه در کمترین زمان و با کمترین هزینه در تمامی رشته ها و انجام ویراستاری و صفحه آرایی و طراحی ...


تبدیل پایان نامه به کتاب در هفت مرحله | - منابع آزمون دکتری

doctoratest.com

در این مقاله به هزینه و کلیات تبدیل پایان نامه به کتاب قوانین مراحل تبدیل ... به طور کلی در متن کتابی که از پایان نامه استخراج می شود ، ضرورتی به آوردن ...

آیا باید همه فصول پایان نامه در کتاب هم چاپ شود؟

اگر بخواهم تیراژ بالا چاپ کنم باید چه اقدامی انجام دهم؟


نحوه استخراب از پایان نامه - شریفیارج کتا

sharifyar.org

با استخراج کتاب از پایان نامه می توانید ضمن اثبات کیفیت رساله از مزایای آن در مصاحبه کاری و تحصیلی استفاده کنید.


چگونه پایان نامه خود را به کتاب تبدیل کنیم؟ - رایت می

writeme.ir

معیار ها و مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب به صورت کامل و قدم به قدم. ... همه‌چیز درباره استخراج و تبدیل پایان نامه به مقاله · چگونه کتاب ترجمه و چاپ کنیم؟

صفحه اصلی پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکوتماس با پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکوتلگرام پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکو

درخواست استخدام پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکوثبت سفارش پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکوپرسش و پاسخ پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکو

تبادل لینک پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکو


دیدگاه خود را بیان کنید