');

ارزیابی و اصلاح مقاله ISI کامپیوتر

ارزیابی و اصلاح مقاله ISI کامپیوتر؛ گزارش کارشناسی در رابطه با مقاله ای با شناسه متقاضی: 0067H57 به این شرح است.

ارزیابی و اصلاح مقاله ISI کامپیوتر؛ گزارش کارشناسی در رابطه با مقاله ای با شناسه متقاضی: 0067H57 به این شرح است.

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

چهار‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ | 23:52  3 نظر   2660 بازدید


اشتباه های رایج در نگارش و چاپ ارزیابی و اصلاح مقاله ISI کامپیوترمقاله ISI کامپیوتر

گزارش کارشناسی مقاله کامپیوتر ISI با شناسه متقاضی: 0067H57

خانم.. ؛
پیام متقاضی به پژوهش ساوالان.. پژوهش و نشر سلکو

سلام تماس گرفتم خدمتتون
دانشجوي دكتراي كامپيوترم قرارشد مقاله را ارزيابي بفرماييد.


این مقاله مشتمل بر 11 مورد ایراد و خطا تشخیص داده شده است.

 • نگارش انگلیسی مقاله
 • ساختار مورد انتظار و استاندارد مقاله علمی پژوهشی و ISI
 • آثار مشابه/ پیشینه تحقیق
 • متدولوژی مقاله/ روش شناسی در مقاله علمی پژوهشی استاندارد یا مقاله ISI
 • تجزیه و تحلیل آماری صحیح!
 • نتیجه گیری مبتنی بر داده های آماری واقعی
 • بحث و نتیجه گیری
 • نتیجه گیری مقاله علمی پژوهشی استاندارد یا مقاله ISI
 • شیوه صحیح منبع نویسی
 • تنظیم اشکال و جداول و نمودارها
 • وضوح تصاویر در مقالات علمی پژوهشی و بین المللی

نگارش انگلیسی مقاله

1 - نگارش انگلیسی مقاله مذکور به گونه ای است که حتی مفهوم و پیام مقاله را نمی تواند بیان کند و این به دلیل کیفیت بسیار پایین ترجمه و نگارش آن به زبان انگلیسی است.

این نقص در تمام قسمتهای مقاله مذکور وجود دارد به عنوان مثال در عنوان مقاله، نا مفهومی در انتقال پیام مقاله به حدی مشهود است که حتی به لحاظ تخصصی نمی تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند.

باید در عنوان مقاله کلمات تخصصی بیشتری به لحاظ تکنیک مورد استفاده ذکر شود در حالیکه بیشتر از واژه های عمومی و غیر تخصصی استفاده شده است.

عنوان مقاله یکی از مهمترین اجزای مقاله به لحاظ ایجاد ارتباط با مخاطب از جمله داوران و هیئت تحریریه یک ژورنال علمی است.

ساختار مورد انتظار و استاندارد مقاله علمی پژوهشی و ISI

2 - مقاله مذکور به هیچ عنوان ساختار و اجزای یک مقاله علمی-پژوهشی از نوع ISI را ندارد.

به عنوان مثال در قسمت کلمات کلیدی، بیشتر از عبارات استفاده شده تا کلمات؛ بخش مقدمه (Introduction) به خوبی پرداخت نشده و بسیار خالصه است.

مطالب انتخاب شده از تحققیات پیشین (review Literature) در قسمت مقدمه در راستای اهداف پژوهشی مقاله مذکور نیستند و حتی در مواردی سنخیتی با مقاله نوشته شده ندارند. قسمت مقدمه مقاله اجزای یک مقدمه استاندارد را ندارد.

آثار مشابه/ پیشینه تحقیق

3 - قسمت “works Related“که در مقاله مذکور درج شده است، به عنوان یک بخش مجزا یا Section معنا و مفهومی ندارد بلکه همان review Literature است.

شیوه نگارش در “works Related“به گونه ای است که بیشتر جنبه گزارش نتایج را دارد در حالیکه مطالبی برگرفته از نتایج مذکور در تحققیات پیشین (review Literature) است و این موضوع باید به روشنی و در قالب استانداردهای رایج، نگارش و منعکس شود.

متدولوژی مقاله/ روش شناسی در مقاله علمی پژوهشی استاندارد یا مقاله ISI

4 - متون به کاررفته در قسمت “Method“حداقل استاندارد لازم برای تشریح متدولوژی را ندارند.

به عنوان مثال بخش شماره 3 در مقاله مورد اشاره به اندازه کافی پرداخت نشده و زیر بخشهای آن ازجمله بخشهای 1-2-3 و 2-2-3 و 4-3 بیشتر معادلاتی (Equations) برگرفته از تحققیات پیشین را در برمی گیرند در حالیکه بیشتر باید به متدهای بهینه شده (Optimized) توسط نویسنده یا نویسندگان این مقاله اشاره شود.

به عبارت دیگر بخش متدها در این مقاله، بیشتر شبیه مقاالت Review است تا مقالات پژوهشی.

در واقع باید به خلاقیت به کار گرفته شده توسط نویسنده یا نویسندگان این مقاله اشاره شود؛ زیرا می تواند نقطه قوت یک کار پژوهشی باشد.

تجزیه و تحلیل آماری صحیح!

5 - در قسمت متد، تشریح یا توصیف روشنی از متد و تکنیکهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل آماری نیست.

تجزیه و تحلیلهای آماری از معیارهای بسیار جدی داوران ژورنال ها برای پذیرش یا رد یک مقاله پس از Submission است.

نتیجه گیری مبتنی بر داده های آماری واقعی

6 - بخش نتایج بسیار مختصر است در حالیکه قلب یک مقاله پژوهشی، نتایج آن است که اهمیت و جذابیت آن را منعکس می کند. جداول و اشکال درج شده در قسمت نتایج به هیچ عنوان آنالیز آماری مورد استفاده (اگر استفاده شده است) را نشان نمی دهند.

به عبارت دیگر، متدهای مختلف در این مقاله که به عنوان تیمارهای مختلف هستند به صورت آماری مقایسه و آنالیز نشده اند و این در نمودارها و جداول درج شده در قسمت نتایج مشهود است و یا ممکن است اشاره نشده باشند و از قلم افتاده باشند.

مقایسه تیمارها (متدها در این مقاله) بدون آزمون آماری، هیچ معنا و مفهموم پژوهشی ندارد بلکه اعداد و دیتا نه به صورت خام (آنچه که در نمودارها و جداول در قسمت نتایج مقاله آمده) بلکه به صورت خروجی های حاصل از آنالیز آماری باید نمایش داده شوند.

بحث و نتیجه گیری

7 - در مقاله مذکور قسمت بسیار مهم بحث (Discussion) از قلم افتاده است.

نتیجه گیری مقاله علمی پژوهشی استاندارد یا مقاله ISI

8 - قسمت Conclusion بسیار مختصر است و حداقل استانداردهای ساختاری قسمت Conclusion را ندارد.

شیوه صحیح منبع نویسی

9 -بخش فهرست ها (References) به صورت استاندارد نگارش نشده است و نیاز به ویرایش دارد.

تنظیم اشکال و جداول و نمودارها

10 -کلیه اشکال و نمودارهای درج شده در مقاله کیفیت خوبی ندارند.

با توجه به اینکه مقاله به تکنیک های خاصی مرتبط با تصاویر تیروئید اشاره دارد ولی تصاویر مربوط به آن به ویژه در اشکال شماره 2 و 3 کیفیت مناسب ندارند و این می تواند یک نکته منفی برای کار تحقیقاتی باشد که تمرکز مطالعاتی آن مربوط به آنالیز کمی و تکنیکهای مبتنی بر تصاویر است.

وضوح تصاویر در مقالات علمی پژوهشی و بین المللی

11-کیفیت گرافیکی اشکال و نمودارها در مقاله مناسب نیست.

ارزیابی نهایی حاصل از مرور کامل این مقاله ما را به این نتیجه می رساند که:

 • بنابراین مقاله به لحاظ نگارش به زبان انگلیسی؛
 • برخورداری از یک ساختار استاندارد مطابق با حداقل استانداردهای الزام آور برای یک مقاله پژوهشی از نوع ISI؛
 • تجزیه و تحلیل های آماری؛
 • ویرایش و نگارش مقاله در قالب استاندارد و اصالح اشکال و نمودارها نیاز به ویرایشی اساسی و بازنویسی دارد.

برای ویرایش این مقاله، باید یک طراحی نگارش صورت بگیرد که برای اجرای آن نیاز به محتوای فارسی مقاله مورد اشاره است.

و البته در دسترس بودن دیتا و اطلاعاتی که توسط نویسنده یا نویسندگان مورد استفاده قرار گرفته یا آنالیز شده و نیز ارتباط مستمر و گام به گام در طول پروسه ویرایش مقاله با نویسنده مسئول، دارد.


از لطف و همکاری شما سپاسگزارم ان شاءالله سعی می کنم از طریق شما به خاطر منشی که دارید کار را انجام بدم. ان شاءالله خدمتتون تماس می گیرم🌹🌹🌹
بزرگوارید. یا حق..
سلام صبح بخیر. خادمی هستم دانشجوی دکتری انرژی هسته ایهستم دانشجوی دکتری انرژی هسته ای. مقاله رو خدمتتون ارسال کردم لطفا ملاحظه فرمایید و نتیجه را اعلام فرمایید. هزینه برای یک مقاله زیاد هست؟
👋سلام صفحه اینستاگرام: 🔗 https://www.instagram.com/selco_ir تماس گرفتیم، موفق به مکالمه نشدیم. به جهت اینکه دو مقاله همزمان اقدام خواهد شد، بعد از جمع بندی که انجام شد خاصه از بابت شرایط و وضعیت بازنشستگی و .. که داشتید می توانیم مقاله نخست را برای شروع کار شما با منصفانه ترین قیمت به سرانجام برسانیم. در خصوص میزان پیش پرداخت نیز به انتخاب شما هر مقدار که باشد ایراد ندارد تا درگیری ذهنی از بابت مالی از جانب ما نداشته باشید و تیم اکسپت ملزومات مقدماتی خود را در رابطه با مقاله شما پیش ببرد. این نهایت همکاری است که می توانیم لحاظ کنیم. هر دو مقاله با این هزینه انجام پذیر است. می توانید " حتی صرفا یکی از مقالات را نیز پی گیری کنید." اگر "همچنان مشکل هزینه بود، اطلاع دهید." عموما کاری را زمین نمی گذاریم. اطلاع دهید. ایضا اصل مقالات ارسال شوند. از دو مقاله آنکه بهتر است در دستور کار قرار خواهد گرفت. یا حق.. 🌍www.SELCO.ir
سلام وقت بخیر/ در مورد چاپ مقالات در مجلات معتبر isi برای رشته پزشکی در زمینه غدد راهنمایی میخواستم/ مقاله آماده ست فقط باید ادیت بشه برای ژورنال isi/ هزینه دریافتی تون چقدر هست برای این کار؟ متشکرم/ کاری که من میخوام برام انجام بشه این هست که مقاله انگلیسی من در قالب استاندارد مجله ویرایش بشه و اکسپت بگیره فقط هزینه ویرایش و اکسپت مقاله چقدر میشه؟/ مجله رو خودتون انتخاب میکنید؟ یا خودم امکان انتخاب دارم؟/ متشکرم از پاسخ گویی تون
سلام. عصر بخیر؛ همانطور که در پیوند معرفی شده رویت کردید، کار بسیار تخصصی و مسولانه پی گیری می شود. علارغم در نظر گرفتن حد انتظار خود از محتوای علمی مقاله که بیشتر از هر ارزیابی شما واقف به آن هستید، لذا باید با واقعیت و منطق و توان واقعی مقاله، مجلات را در نظر بگیرید. "هزینه: تماس بگیرید." 02166003007 / 09128391688 مدت از 20 روز تا 90 روز. این تاریخ به نسبت مجلات تغییرپذیر است. پست تعجیل معنایی ندارد. هر مجله ای که مقاله را ریجکت کرد، به موازات آن در مجلات دیگر نیز اقدام خواهیم کرد تا بتوان به نتیجه رسید. در کل اعتبار علمی مقاله با نویسنده و پی گیری "در حد امکان" تا مرحله چاپ با مجموعه پژوهش ساوالان.. خواهد بود. مقاله قوت داشته باشد نخواهیم گذاشت که زمین بماند؛ این نکته بسیار مهم است. "تمام تجربه ما در ارزیابی و تصحیح شرایط به نفع مقاله در پیوند/لینک معرفی شده مشهود است." "از این روی هزینه دریافت شده به پشتوانه همین تجربه در طی یک دهه فعالیت است." یا حق..
دیدگاه خود را بیان کنید