');

معرفی ژورنال علوم انسانی

تحقیق در مورد تعدد روحیه جرایم در قانون اساسی ایران/An Investigation into the Spiritual Multiplicity of Crimes in the Statute Law of Iran/مقایسه های علمی و کاربردی چندگانگی نتایج با چندین جرم در قانون کیفری ایران/Scientific and Applied Comparisons The multiplicity of results with multiple offenses in Iran's criminal law

تحقیق در مورد تعدد روحیه جرایم در قانون اساسی ایران/An Investigation into the Spiritual Multiplicity of Crimes in the Statute Law of Iran/مقایسه های علمی و کاربردی چندگانگی نتایج با چندین جرم در قانون کیفری ایران/Scientific and Applied Comparisons The multiplicity of results with multiple offenses in Iran's criminal law

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ | 05:13  0 نظر   481 بازدید


معرفی ژورنال علوم انسانیواحد آموزش- پژوهش ساوالان.. WWW.SELCO.IR/ گروه علوم انسانی.

رشته دانشگاهی - علوم انسانی و هنر- کلیه رشته ها

شناسه ژورنال: 9767E103


فاکتور: نویسنده/متقاضی/مترجم/ویراستاری/تایپیست.
شرکت/آقای/خانم: ..،..؛ بدینوسیله اعلام می شود، موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان، ذیل دامنه اینترنتی Http://www.SELCO.IR، از اعتماد صمیمانه شما بسیار سپاسگزار بوده و در ادامه فرایند تقاضای مشخص و منتسب به سرکار خانم، اکنون پروژه مرتبط به درخواست خدمات پژوهشی، آماده بارگذاری است. پژوهش ساوالان، امیدوار است اعتماد صمیمانه شما دوست عزیز را برای همیشه داشته باشد. آرزوی ما، خوش وقتی برای متقاضیان گرامی خواهد بود.


عنوان پروژه/ معرفی ژورنال های مرتبط به رشته علوم انسانی - کلیه رشته ها و ویراستاری مقاله و کتاب:

دانلود پروژه انجام شده: هر دو شکل مرتبط به دانلود فایل WORD -ورد- و PDF -پی دی اف-پروژه شما است.
..

یادآوری:

در نظر داشته باشید، لینک های معرفی شده برای متقاضی، نهایتا تا 48 ساعت فعال خواهند بود.
برای صرفه جویی در زمان خود، الزاما در زمان تعیین شده اقدام به بارگذاری و دانلود لینک های معرفی شده نمایید.

امور سایت و پشتیبانی پژوهش ساوالان..


بخش آغازین پروژه:

چکیده:​ چندگانگی نتایج بدین معنی است که شرایطی که نتیجه رفتار یک جنایتکارانه را به دنبال دارد نتیجه نتایج متعدد است. این که آیا چندین نتیجه یكی از موارد بسیار جرم و جنایت روانی یا روانی است یا خیر، اختلاف نظر بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد. قوه قضائیه قبلا آن را به عنوان جرمی از چندگانگی عظیم مورد توجه قرار داده و با جرایم متعددی روبرو بوده است. در سال 2931، قانونگذار با طراحی یک قانون کیفری قانونگذاری با بند 2 ماده 291 قانون مجازات اسلامی، چندین نتیجه را به شماری از مباحث در نظر گرفت و اختلافات را به پایان رساند. چندگانگی نتیجه در چندگانگی جرم و تعدد مجرم شناخته شده است و این وضعیت از وضعیتی است که از یک رفتار جنایی مشابه، نتایج متعدد در دنیای بیرونی متفاوت است. اگر چه چندگانگی نتیجه در بسیاری از موارد به تعدادی از مواد و معنوی مشابه است، اما دسته های مختلف این دو هستند. توضیح و توضیح این نهاد قانونی بیان عناصر تشکیل دهنده بررسی وضعیت واقعی و نتایج وضعیت و بیان وسیله تمایز و سهم آن در تنوع جرم و جنایت معنوی و معنوی موضوع این موضوع است تحقیقاتی که توصیفی تحلیلی توصیف می کنیم.

واژگان کلیدی: چندگانگی نتیجه، چندگانگی مادی، چندگانگی معنوی، چندگانگی نتایج، عناوین جنایی

چکیده:​ اگر چندین جرم که توسط یک فرد مرتکب شده اند نتیجه ی یک نتیجه ی منفی است و فقط ویژگی های متعدد یک تخطی را تحمل می کنند، اگر چندین اقدام جنایتکارانه با یک هدف و هدف متعهد شده باشند، اگر برخی از اقدامات جنایی به برخی دیگر اهمیت داده شود و منطقی باشند عواقب و ضرورت ها، و / یا قانونگذار، مرتکب جرائمی که تحت فرمان خاصی مرتکب شده اند، سپس کثرت معنوی رخ می دهد. در تمام این موارد، مرتکب به تشدید مجازات نمی شود. پذیرش یا رد سیستم های اعتباری چندگانگی یک جرم حاصل از یک رفتار قانونی نسبت به عامل آن است. در اولین قدم برای تصویب قانون کیفری، قانونگذار مجلس ایران ضوابط روحانی در مقررات 13 و 13 قانون مجازات عمومی در سال 3231 را از طریق تصویب «نظام پذیرش تنوع روحانی» به تصویب رساند. ادامه این سیاست جنایی موجب گسترش از نمونه های آن از طریق تصویب مجدد قانون مجازات اسلامی که در سال 3131 تصویب شده است. توضیح این نهادهای قانونی و مطالعه تطبیقی ​​آن در قوانین ایران و فرانسه موضوع این مطالعه است که در قالب توصیفی-تحلیلی توصیف می کنیم.

واژگان کلیدی: چندگانگی روحانی، قانون مجازات عمومی، چندگانه اعتباری، عناوین جنایی


Abstract:

The multiplicity of results means that conditions that result in the same criminal behavior are the result of numerous results. Whether the multiplicity of outcome is one of the many instances of material or psychological crime there is a difference between the jurists of disagreement. The judiciary has previously considered it as a crime of massive multiplicity and considered one and the same with multiple criminal offenses. In the year 2931 the legislator by designing a legislative criminal policy with the clause 2 of Article 291 of the Islamic Penal Code, considered the multiplicity of the outcome to be a plurality of material and ended the disputes. The multiplicity of the result is realized in the multiplicity of the crime and multiplicity of the offender and this situation is different from the situation that results from a similar criminal behavior, numerous results in the outside world. Although the multiplicity of the result is similar in many respects to a number of material and spiritual but the different categories are the two. The explanation and explanation of this legal entity the expression of the constituent elements the examination of the real status and the results of the situation and the expression of the means of differentiation and its contribution to the multiplicity of material and spiritual crime is the subject of this research which we will describe descriptively-analytically.

Key words: multiplicity of outcome, material multiplicity, spiritual multiplicity, multiplicity of outcomes, criminal titles

Abstract:

If multiple offenses, committed by one individual, result in a single outcome and merely bear the multiple attributes of one offense, if multiple criminal acts are committed with a single intent and goal, if some criminal acts are preliminaries to some others and are their logical consequences and necessities, and/or the legislator aggregates offenses committed under a certain decree, then the spiritual multiplicity will occur. In all these cases, the perpetrator will not be liable to intensification of punishment. The acceptance or denial of the credit systems of the multiplicity of a crime is the result of a legal attitude toward its perpetrator. In its first step to enact the criminal law, the Iranian legislator legislated the spiritual multiplicity in Articles 13 and 13 of the General Penal Code in 3231 through adopting the "System of Accepting Spiritual Multiplicity”. The continuation of this criminal policy led to the extension of its instances through enacting the Islamic Penal Code passed in 3131. The explanation of this legal entity and the comparative study of it in Iranian and French law, is the subject of this study, which we will describe in a descriptive-analytical form.

Key words: spiritual multiplicity, General Penal Code, credit multiplicity, criminal titles


واژه‌گان کلیدی: مقایسه های علمی و کاربردی چندگانگی نتایج با چندین جرم در قانون کیفری ایران،تحقیق در مورد تعدد روحیه جرایم در قانون اساسی ایران،ویراستاری بر مبنای زبان انگلیسی به فارسی کتاب و متون،ویراستاری کتاب های علوم انسانی و کلیه علوم دانشگاهی ،ویراستاری پروپوزال و پایان نامه دانشگاهی،ویراستاری فوری بخشی از متن پایان نامه و پروپوزال،سایت ویراستاری نگارشی و محتوایی کتاب و مقاله و پایان نامه و متون تخصصی و عمومی،فاکتور هزینه ترجمه تخصصی، برآورد قیمت صفحه ای ویراستاری، قیمت تعرفه صفحه ای ویراستاری فوری و تخصصی متون عمومی و دانشگاهی،سایت انجام ویراستاری های عمومی و تخصصی در کمترین زمان و فوری،انجام ویراستاری متون کلاسیک و اشعار و ویراستاری محتوایی متون تخصصی و آکادمیک،ویراستاری سریع و آسان با رعایت اصول زبان و ادبیات فارسی و نقطه گذاری ها و فاصله های و نیم فاصله ها و فاصله کناره ها و فعل و فاعل متن،ویراستاری هجاوندی متون،فاکتور هزینه ترجمه تخصصی،فاکتور هزینه ترجمه تخصصی، برآورد قیمت صفحه ای ترجمه، ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی،قیمت و هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی کلیه رشته های دانشگاهی و مشاغل اداری


منبع: پژوهش ساوالان.. SELCO.IR

شرکت مطالعات و تحقیقات پژوهشیِ، «پژوهش ساوالان»..

یک پیشنهاد خوب از بخش آموزش پژوهش ساوالان؛

همین حالا برای ثبت سفارش خدمات آنلاین پژوهش ساوالان و قیمت‌گذاری رایگان کلیک کنید.

تماس با کارشناسان پژوهش ساوالان: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ سامانه پیامکی: 5000203241 / تلگرام 88 16 839 0912

تماس مستقیم: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ 88 16 839 0912/ 56 07 574 0930 / بازرسی: 61 07 574 0930

قیمت‌گذاری و مشاوره به صورت رایگان است.


درباره خدمات آنلاین پژوهش ساوالان:

  • | پژوهش ساوالان | چاپ و پذیرش مقالات در ژورنال ها و مجلات تخصصی ISI،ISC و بین المللی

  • | پژوهش ساوالان | ترجمه تخصصی انگلیسی و فارسی - ترجمه فوری - ترجمه عربی

  • | پژوهش ساوالان | ویراستاری فوری نگارشی و محتوایی پروژه های سازمانی و دانشگاهی و عمومی

  • | پژوهش ساوالان | تایپ فوری فارسی و انگلیسی و لاتین و عربی و رسم اشکال و جداول و نمودار و ..

همین حالا برای ثبت سفارش خدمات آنلاین پژوهش ساوالان و قیمت‌گذاری رایگان کلیک کنید.

تماس با پژوهش ساوالان: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ سامانه پیامکی پژوهش ساوالان: 5000203241

HTTP://WWW.SELCO.IR

شرکت تحقیقات و مطالعات پژوهشیِ، پژوهش ساوالان..


مشاوره آنلاین تخصصی پروژه های پژوهشی و سازمانی و دانشگاهی

ورود به صفحه اصلی سایت گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان..
ورود به صفحه ثبت سفارش سایت گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان.. ورود به صفحه درخواست استخدام سایت گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان.. ورود به صفحه تبادل لینک سایت گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان.. برای ورود به تلگرام پژوهش ساوالان کلیک کنید..

دیدگاه خود را بیان کنید