');

معرفی ژورنال روانشناسی، مدیریت سیستم ها و صنعتی

بررسی امکان سنجی، اعتبار، قابلیت اطمینان و برآورد نرمال مقیاس سبک های اجتماعی در کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران راهکارهایی برای ارتقاء عملکرد گروه دوستی پارلمانی و موقعیت آن در دیپلماسی پارلمانی

بررسی امکان سنجی، اعتبار، قابلیت اطمینان و برآورد نرمال مقیاس سبک های اجتماعی در کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران راهکارهایی برای ارتقاء عملکرد گروه دوستی پارلمانی و موقعیت آن در دیپلماسی پارلمانی

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ | 22:33  0 نظر   554 بازدید


 معرفی ژورنال روانشناسی، مدیریت سیستم ها و صنعتی واحد آموزش- پژوهش ساوالان.. WWW.SELCO.IR/ گروه علوم انسانی.

رشته دانشگاهی - علوم انسانی و روانشناسی و مدیریت صنعتی و مدیریت سیستم ها- کلیه رشته ها

شناسه ژورنال: 9767E115


فاکتور: نویسنده/متقاضی/مترجم/ویراستاری/تایپیست.
شرکت/آقای/خانم: ..،..؛ بدینوسیله اعلام می شود، موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان، ذیل دامنه اینترنتی Http://www.SELCO.IR، از اعتماد صمیمانه شما بسیار سپاسگزار بوده و در ادامه فرایند تقاضای مشخص و منتسب به سرکار خانم، اکنون پروژه مرتبط به درخواست خدمات پژوهشی، آماده بارگذاری است. پژوهش ساوالان، امیدوار است اعتماد صمیمانه شما دوست عزیز را برای همیشه داشته باشد. آرزوی ما، خوش وقتی برای متقاضیان گرامی خواهد بود.


عنوان پروژه/ معرفی ژورنال علوم انسانی رشته های روانشناسی و مدیریت صنعتی و مدیریت سیستم ها و دیگر شاخه های علوم انسانی و ویراستاری مقاله و کتاب:

دانلود پروژه انجام شده: هر دو شکل مرتبط به دانلود فایل WORD -ورد- و PDF -پی دی اف-پروژه شما است.
..

یادآوری:

در نظر داشته باشید، لینک های معرفی شده برای متقاضی، نهایتا تا 48 ساعت فعال خواهند بود.
برای صرفه جویی در زمان خود، الزاما در زمان تعیین شده اقدام به بارگذاری و دانلود لینک های معرفی شده نمایید.

امور سایت و پشتیبانی پژوهش ساوالان..


بخش آغازین پروژه:


بررسی امکان سنجی، اعتبار، قابلیت اطمینان و برآورد نرمال مقیاس سبک های اجتماعی در کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:
در این مطالعه، امکان سنجی، روایی، قابلیت اطمینان و نرمال بودن مقیاس های سبک اجتماعی است در میان کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده در این مطالعه روش توصیفی است و این یک مطالعه اکتشافی است. حجم نمونه با 350 افراد (194 مرد و 156 زن) با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. اجتماعی مقیاس سبک بر اساس مقیاس لیکرت 4 نقطه حاوی 30 مورد است. قابلیت اطمینان از پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ و هيچ موردي از مطالعه خارج نشد پرسشنامه. برای تست اعتبار سازه ابزار، تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (PCA) روش مورد استفاده قرار گرفت برای تست ساختار مقیاس عوامل مشتق شده، آزمون بارتلت توسط ابزار چرخش شیب و 6 عامل از جمله رانندگی، بیان، تحلیلی، دوستانه، محبت و قانونی

واژگان کلیدی: سبک های اجتماعی، امکان سنجی، روایی، قابلیت اطمینان، نرمال بودن


راهکارهایی برای ارتقاء عملکرد گروه دوستی پارلمانی و موقعیت آن در دیپلماسی پارلمانی

چکیده:

از یک سو، این مطالعه، مبانی نظری سیاست خارجی را در نظر گرفته است روابط پارلمانی و معرفی تاثیر جدید روابط پارلمانی و راه حل های آن با استفاده از مقررات حقوقی قانونی، در جهان سیاسی پیشرفت و بهبود یابد. این مطالعه می تواند باشد به عنوان یک تحقیق بنیادی برای افزایش اطلاعات در حوزه نظری فقه محسوب می شود و حقوق، روابط بین الملل و آشنایی با این مفهوم مهم در قرن 21 است. در از سوی دیگر، به دلیل تحقیق در مورد افزایش روابط پارلمانی در زمینه سیاست به طور کلی و تعامل مجلس شورای اسلامی (پارلمان ایران) با مجمع پارلمانی بین المللی و منطقه ای در قالب ویژه و ارائه پیشنهادات برای افزایش تعامل با استفاده از مقررات قانونی قانونی؛ این مطالعه را می توان در نظر گرفت به عنوان یک تحقیق کاربردی در این مطالعه، دانش تخصصی و بینش اجرایی بهبود یافته است از جنبه های مختلف در حوزه های نظری (بنیادی) و علمی (کاربردی) ابعاد

واژگان کلیدی: ..


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه اشتغال تحصیلات تکمیلی با استفاده از رویکرد اقتصاد مبتنی بر دانش
علیرضا جمشیدی
سعد عالی
علیرضا بافنده زنجان

چکیده:
استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه یکی از مهم ترین مسائل است که در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک مشکل ظاهر شده است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان از طریق رویکرد اقتصاد مبتنی بر دانش در ایران انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی-توصیفی انجام شده است. همچنین از یک روش تحقیق ترکیبی در زمینه جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل استفاده می کند. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کارشناسان آشنا با موضوع توسعه اشتغال فارغ التحصیلان بود. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری، 15 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند در این بخش انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، تکنیک تجزیه و تحلیل موضوع مورد استفاده قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها در این بخش مصاحبه شد. در بخش کمی تحقیق، نمونه پژوهش شامل تمام فارغ التحصیلان دانشگاهی است که در شرکت های مبتکر و مبتنی بر دانش، مدیران و کارشناسان شرکت های مبتنی بر دانش در استان آذربایجان شرقی مشغول به کار بودند که در مجموع 121 شرکت کننده در آن انتخاب شدند پایگاه های شناسایی و دسترسی به آنها. علاوه بر این، در این بخش، کارشناسان بخش کیفی برای اولویت بندی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای در این بخش بود. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان می دهد که پنج تم اصلی و 25 زیر تئوری. نتایج اولویت بندی همچنین نشان می دهد که در میان موضوعات اصلی، نیروهای آموزش دیده و متخصص نیروی کار، زیرساخت های علمی و فناوری (S & T)، صنایع دانش و شرکت ها، نهادهای اقتصادی و انگیزه ها و سیستم موثر نوآوری و ایجاد در رتبه اول تا پنجم عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان از طریق رویکرد اقتصاد مبتنی بر دانش.

واژگان کلیدی: توسعه اشتغال فارغ التحصيل، اقتصاد مبتني بر دانش، نيروي آموزشي و متخصص كار، زير ساخت هاي علمي و فناوري (S & T).


کارشناس ارشد دانشگاه آزاد تهران- برای اپلای
مجله مورد نظر آی اس آی برای کشور اروپایی
کارشناس ارشد روانشناسی

Study of Feasibility, Validity, Reliability and Norm-Finding of Scale of Social Styles in
Employees of Tehran Regional Electricity Company

Abstract:
In this study, the feasibility, validity, reliability and normality of social style scales are
among the employees of of Tehran. The method used
descriptive method and this is an exploratory study. A sample size 350
(194 male and 156 females) has been selected using random sampling method. The social
scale pointed based on 4-point Likert scale contains 30 items. The reliability of the
was obtained using Cronbach's alpha and no item was excluded from the
. To test construct validity of the instrument, principal component analysis (PCA)
was used. To test the structure of the scale of derived factors, Bartlett test was used by
of and 6 factors were derived driving, expressive, analytical,
, compassion and lawful.
Key words: social styles, feasibility, validity, reliability, normality


دکتری دانشگاه خوارزمی‎
دانشجو دکتری دانشگاه خوارزمی هستن، باید برای دفاع مقاله چاپ کنن
مجله حتما باید wos باشه
source نباشه
The solutions to enhance performance of parliamentary friendship group and its position in
diplomacy

Abstract:

On one hand, this study has considered the theoretical foundations of foreign policy and
relations and introduction of new effect of parliamentary relations and the solutions to
and improve that the political world using juridical-legal regulations. This study can be
as a fundamental research to increase the information in of jurisprudence
law, international relations and familiarity with this important concept in 21st century. On the
hand, because of investigating the issue of enhancement of parliamentary relations in of
in general form and the interaction of Islamic Consultative Assembly (Iranian Parliament)
international and regional parliamentary assemblies in and presentation of
to enhance the interactions using juridical-legal regulations; this study can be considered
an applied research. In this study, the specialized knowledge and executive insight
different aspects in of theoretical (fundamental) and academic (applied) dimensions

Key words: ..


دانشگاه آزاد اسلامی تبریز _ دکتری تخصصی_ مدیریت صنعتی _ مدیریت سیستم ها_ هدف دفاع از دکتری
Identification and Prioritization of Factors Affecting the Development of Graduate Employment Using the Knowledge-Based Economy Approach
Alireza Jamshidi
Samad
Alireza Bafandeh Zendeh
Abstract:

The university graduate employment is one of the most important issues having emerged as a problem in many countries in the world, especially in developing ones. Accordingly, the present study aims to identify and prioritize the factors affecting the development of graduate employment via the knowledge-based economy approach in Iran. The research uses an exploratory-descriptive research method. It also employs a mixed-method research approach in terms of data collection and analysis. The sample in the qualitative section consisted of the experts familiar with the issue of graduate employment development. Considering the adequacy of sampling and theoretical saturation, 15 individuals were selected through the purposive sampling technique in this section. To analyze the data in the qualitative section, the theme analysis technique was used. The data collection instrument was in this section. In the section, the research sample of consisted of all university graduates working in the emerging and knowledge-based companies, managers, and experts of the knowledge-based companies in East Azarbaijan Province, which, in total, 121 participants were selected on the of identification and access to them. In addition, in this section, the experts of the qualitative section for prioritization. The data collection instrument was a questionnaire in this section. The results of the qualitative section of the research show five main themes and 25 . results also indicate that among the main themes, the trained and expert labor forces, science and technology (S & T) infrastructure, knowledge-based industries and companies, economic institutions and incentives, and the effective system of innovation and are in the first to fifth rankings of factors affecting graduate employment development via the knowledge-based economy approach.

Key words: graduate employment development, knowledge-based economy, trained and expert work force, science and technology (S & T) infrastructure.


واژه‌گان کلیدی: مقایسه های علمی و کاربردی چندگانگی نتایج با چندین جرم در قانون کیفری ایران،تحقیق در مورد تعدد روحیه جرایم در قانون اساسی ایران،ویراستاری بر مبنای زبان انگلیسی به فارسی کتاب و متون،ویراستاری کتاب های علوم انسانی و کلیه علوم دانشگاهی ،ویراستاری پروپوزال و پایان نامه دانشگاهی،ویراستاری فوری بخشی از متن پایان نامه و پروپوزال،سایت ویراستاری نگارشی و محتوایی کتاب و مقاله و پایان نامه و متون تخصصی و عمومی،فاکتور هزینه ترجمه تخصصی، برآورد قیمت صفحه ای ویراستاری، قیمت تعرفه صفحه ای ویراستاری فوری و تخصصی متون عمومی و دانشگاهی،سایت انجام ویراستاری های عمومی و تخصصی در کمترین زمان و فوری،انجام ویراستاری متون کلاسیک و اشعار و ویراستاری محتوایی متون تخصصی و آکادمیک،ویراستاری سریع و آسان با رعایت اصول زبان و ادبیات فارسی و نقطه گذاری ها و فاصله های و نیم فاصله ها و فاصله کناره ها و فعل و فاعل متن،ویراستاری هجاوندی متون،فاکتور هزینه ترجمه تخصصی،فاکتور هزینه ترجمه تخصصی، برآورد قیمت صفحه ای ترجمه، ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی،قیمت و هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی کلیه رشته های دانشگاهی و مشاغل اداری

HTTP://WWW.SELCO.IR

شرکت مطالعات و تحقیقات پژوهشیِ، «پژوهش ساوالان»..

یک پیشنهاد خوب از بخش آموزش پژوهش ساوالان؛

همین حالا برای ثبت سفارش خدمات آنلاین پژوهش ساوالان و قیمت‌گذاری رایگان کلیک کنید.

تماس با کارشناسان پژوهش ساوالان: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ سامانه پیامکی: 5000203241 / تلگرام 88 16 839 0912

تماس مستقیم: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ 88 16 839 0912/ 56 07 574 0930 / بازرسی: 61 07 574 0930

قیمت‌گذاری و مشاوره به صورت رایگان است.


درباره خدمات آنلاین پژوهش ساوالان:

  • | پژوهش ساوالان | چاپ و پذیرش مقالات در ژورنال ها و مجلات تخصصی ISI،ISC و بین المللی

  • | پژوهش ساوالان | ترجمه تخصصی انگلیسی و فارسی - ترجمه فوری - ترجمه عربی

  • | پژوهش ساوالان | ویراستاری فوری نگارشی و محتوایی پروژه های سازمانی و دانشگاهی و عمومی

  • | پژوهش ساوالان | تایپ فوری فارسی و انگلیسی و لاتین و عربی و رسم اشکال و جداول و نمودار و ..

همین حالا برای ثبت سفارش خدمات آنلاین پژوهش ساوالان و قیمت‌گذاری رایگان کلیک کنید.

تماس با پژوهش ساوالان: 3007 6600 021/ 01 25 40 55 021/ سامانه پیامکی پژوهش ساوالان: 5000203241


HTTP://WWW.SELCO.IR

شرکت تحقیقات و مطالعات پژوهشیِ، پژوهش ساوالان..

مشاوره آنلاین تخصصی پروژه های پژوهشی و سازمانی و دانشگاهی

ورود به صفحه اصلی سایت گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان..
ورود به صفحه ثبت سفارش سایت گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان.. ورود به صفحه درخواست استخدام سایت گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان.. ورود به صفحه تبادل لینک سایت گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان.. برای ورود به تلگرام پژوهش ساوالان کلیک کنید..

دیدگاه خود را بیان کنید